นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การตลาดด้านท่องเที่ยวของไทย หลังโควิด-19 จะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะประเทศไทยเวลานี้มีภาพลักษณ์ที่ดี ทั้งในเรื่องการดูแลด้านสุขอนามัย มีการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงในช่วงที่ผ่านมากับการส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือเฮลท์ แอนด์ เวลเนสส์อยู่แล้ว ดังนั้นทาง ททท.คงจะต้องมุ่งเน้นกลุ่มตลาดที่เจาะจงมากขึ้น เพราะปัญหาหลักหลังจากโควิด-19 ไปแล้ว คือ การท่องเที่ยวที่ไม่เน้นจำนวนคน ซึ่งคงต้องเลือกกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง เพราะเป็นยุคที่จะต้องจำกัดคน และการให้บริการที่ดีขึ้นมากกว่าการแข่งขันกันเรื่องราคา ในเบื้องต้นทาง ททท. จะมุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นกลุ่มเจนวาย และ กลุ่มมิลเลนเนียลส์ ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อต่อทริปสูงกว่าปกติ และคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่จะเข้ามาท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้คงต้องขึ้นกับมาตรการปลดล็อคประเทศของทางรัฐบาล ที่จะอนุญาติให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา รวมทั้งสายการบินที่จะกลับมาบินอีกครั้ง กับมาตรการที่ยังต้องระวังเรื่องความปลอดภัยทางด้านเชื้อโรค ดังนั้นการทำตลาดด้านแมสที่มีคนจำนวนมากจึงเกิดขึ้นค่อนข้างยากในปีนี้ “เวลานี้ทางสำนักงาน ททท.ในต่างประเทศทุกสำนักงานรอให้สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เพื่อจะนำกลุ่มเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้เข้ามาในประเทศไทย แต่ทั้งนี้เป็นที่ชัดเจน ว่า นักท่องเที่ยวต่างประเทศ จะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะมีการอนุญาติให้เดินทางเข้ามาในประเทศ ดังนั้นกว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาได้คงจะเป็นในช่วงเดือนตุลาคมไปแล้ว” นายยุทธศักดิ์ กล่าว ส่วนการท่องเที่ยวในประเทศ จะต้องเข้าไปทำในเรื่องของ supply size โดยเฉพาะมาตรการในเรื่องความปลอดภัย โดยให้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในมาตรการการควบคุมโรค ทั้งเรื่องการจัดการด้านสุขอนามัย ความสะอาด ในที่พัก ร้านอาหารที่จะต้องมีมาตรการป้องกันที่ชัดเจน โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะออกเดินทางในช่วงแรก น่าจะเป็นกลุ่มประชุมเล็กๆ กลุ่มครอบครัว ทั้งระยะไกล ระยะใกล้ เพราะจากข้อมูลที่สำรวจประชากรถึงการออกเดินทางท่องเที่ยวหลังโควิด-19 มีจำนวนคนกว่าประมาณ 60-70% ที่อยากจะออกเดินทางท่องเที่ยวในทันทีหลังจากมีการอนุญาตให้เดินทาง ทั้งนี้ นายยุทธศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในช่วงแรกของการทำตลาดคงจะขายผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการนำเรื่องราวเข้ามาสอดแทรก โดยมีธรรมชาติที่สวยงามขึ้นจาการฟื้นตัวมาเป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวออกเดินทาง โดยมุ่งเจาะไปที่กลุ่มผู้หญิง กลุ่มเจนวาย และกลุ่มครอบครัว ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนของทุกปีทางททท.จะมีการประชุมแผนตลาดท่องเที่ยว (TATAP) ซึ่งในปีนี้คงจะเป็นการแถลงแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแทน โดยในช่วงประชุมดังกล่าวจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวทั้งประเทศเข้ามาให้ความเห็นผ่านทาง Webinar เพื่อจะได้มีกรอบแนวคิดที่จะนำมาเป็นมาตรการที่ชัดเจนในการปฏิบัติ พร้อมด้วยหลักการในการฟื้นฟูธุรกิจหลังจากวิกฤติโควิด-19 ผ่านไปอย่างเป็นรูปธรรม