เด็กฝรั่ง 9 ขวบซ้อมลงนวมบัวขาว...แววเก่งกาจตั้งแต่น้อย

https://www.youtube.com/watch?v=XGBgJ2lY8Os

กองทุนประกันวินาศภัย