วันที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 13.30 น ที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านเหล่าจอมมณี อ.เมืองหนองคาย นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ สำนักการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนอคาย และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน “โรคพิษสุนัขบ้าฟรี” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในช่วงหน้าร้อน ให้แก่สุนัข และแมวของชาวบ้าน

โดยออกหน่วยรถบริการถึงหน้าบ้าน และได้มีการสำรวจ และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัข และแมวอย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขกัด โดยได้รับความสนใจจากชาวบ้านนำสุนัขแมว มาฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ทำให้วัคซีนไม่เพียงพอต้องสั่งมาเพิ่ม

ทั้งนี้เทศบาลเมืองหนองคาย มีชุมชนทั้งหมด 43 ชุมชน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน “โรคพิษสุนัขบ้า" ครบทั้ง 43 ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุขนัขบ้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบสุนัขและแมวติดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่.