โควิด ไลฟ์โค้ชตัวจริงของคนไทย...*...

ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่บรรดาไลฟ์โค้ชเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของคนไทย ซึ่งปัจจุบันมีคนที่ลาออกจากอาชีพเดิม ผันตัวมาเป็นไลฟ์โค้ชชื่อดังมากมาย สามารถทำรายได้เป็นกอบเป็นกำหลักล้านหรือร้อยล้าน จากการขายคอร์ส...*...

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทย ไม่สามารถดำเนินชีวิตแบบเดิมได้อีกต่อไป รวมทั้งการเรียนรู้ที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆในชีวิต การลงทุน เพื่อความอยู่รอด...*...

กระนั้น สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลกัน คือ เส้นตายกำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ทำให้มีการเรียกร้องให้มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ซึ่ง รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงความเห็นผ่านเพจเฟซบุ๊ก แสดงความเป็นห่วงในเรื่องนี้เอาไว้ “ศรพระราม” ขอยกบางตอนมาเผยแพร่...*...

“เราพยายามกันอย่างยิ่ง ที่จะกดการระบาดจาก 33% มาใกล้ 5% ได้ แต่เรากำลังจะรับความเสี่ยงที่จะรีบผ่อนมาตรการ แล้วอาจเดินตามสิงคโปร์และญี่ปุ่น ที่ตอนนี้กลับมาระบาดหนัก และยังยั้งไม่อยู่ในลักษณะเดียวกัน ...*...

การตีข่าวปาวๆ ว่า การ์ดอย่าตก แต่ตอนนี้รัฐกลับตัดสินใจที่จะส่งไม้ต่อให้แก่ประชาชนในการดูแลป้องกันตัวเอง ด้วยการเปิดให้เกิดวิถีชีวิตที่เคลื่อนไหวอิสระเพิ่มขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไม่พร้อมหลายด้านดูจะย้อนแย้งในที จะให้คนในสังคมการ์ดไม่ตกได้ รัฐต้องแน่ใจในสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้...*...

หนึ่ง แน่ใจว่าเค้า “รู้” ว่า ถ้าปลดล็อกไปแล้ว ต้องดำรงชีวิตอย่างไรในสถานการณ์ระบาด ที่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ ไม่ใช่วิถีชีวิตแบบเดิม แต่ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนทั้งวิธีคิด วิธีทำ วิธีประเมินตนเองและคนใกล้ชิด และวิธีจัดการเวลาเกิดปัญหา...*...

สอง แน่ใจว่าเค้าเหล่านั้น ทั้งประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นทหารด่านหน้าสู้โรคระบาด “มี” อุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน อย่างมากเพียงพอ ทั่วถึง ทั้งหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ สำหรับทุกคน และหน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย และ PPE ชนิดต่างๆ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์...*...

สาม แน่ใจว่าเค้า “ปฏิบัติ” สิ่งที่ต้องทำในสถานการณ์สงครามการระบาด อย่างสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม และมีวิธีที่จะตักเตือน ห้ามปราม หรือลงโทษ หากมีคนที่พยายามตามใจตนเอง แต่เพิ่มความเสี่ยงต่อคนอื่นในสังคม...*...

สี่ แน่ใจว่า “สภาพแวดล้อมในสังคม” ที่เค้าทุกคนในสังคม เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่ปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อ เจลแอลกอฮอล์ต้องได้รับการจัดการให้มีทั่วถึง เข้าถึงได้ ใช้ได้สะดวก เพียงพอ และมีคุณภาพ สถานที่บริการ ค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ ในชีวิต ควรมีป้าย หรือสัญลักษณ์ที่กำหนดการเว้นระยะ และมีระบบการคัดกรอง บังคับใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ...*...

ห้า แน่ใจว่า “แต่ละแวดวงอาชีพในสังคมสามารถกำหนดแบบแผนการทำงาน” ที่ปลอดภัยต่อบุคคลากร และต่อผู้มาติดต่อใช้หรือรับบริการ ดูเหมือนง่าย แต่ไม่ง่าย และต้องใช้เวลาเตรียม หรือรับคำแนะนำจากผู้รู้ เหล่านี้คือสิ่งที่รัฐต้องแน่ใจว่าพร้อม ถ้าผ่อนโดยไม่พร้อม หายนะจะตามมา” ...*...

เป็นอีกหนึ่งภาคเอกชนไทยที่ร่วมส่งกำลังใจผ่านอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในกว่า 88 โรงพยาบาลทั่วไทยติดต่อกันมากว่า 1 เดือนแล้ว ภายใต้ โครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" ล่าสุด ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ซีอีโอ ของซีพีเอฟ ยังได้ส่งอาหารให้แก่สมาชิกครอบครัวของหมอ-พยาบาล เสริมแรงใจให้นักรบเสื้อขาวมีพลังต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง อีกทั้ง ซีพีเอฟ ขออาสาเป็นตัวกลางช่วยทุกคนที่ต้องการส่งสิ่งของให้กับโรงพยาบาล โดยแจ้งความจำนงได้ที่ 08-3989-0010 ล่าสุดยังสนับสนุนอาหารพร้อมทานให้ชุมชนชาวคลองเตยได้มีมื้อเย็นได้อิ่มอร่อย เป็นบริษัทที่เคียงคู่คนไทยสู้วิกฤติมาแต่ต้นจนถึงวันนี้ …*…

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครกรรมการนโยบายเพื่อทดแทนผู้ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2 ตำแหน่ง ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 3 ตำแหน่ง สนใจสามารถยื่นใบสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลในนามองค์กรเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับได้ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จนถึงวันที่ 30 เม.ย. ดูหลักเกณฑ์และรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/BOGSelection หรือสอบถามได้ที่ 0-2790-2000 ต่อ 2142-3

ร่วมมือ...ประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาทด้วยวิธีการทางออนไลน์ ระหว่าง พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผอ.สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ เรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกในการระงับข้อพิพาททางเลือกให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ป้องกันโควิด-19...พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. และ ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เป็นผู้แทนรับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์จาก ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. ร่วมรับมอบ ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน

ตรวจเยี่ยม...ศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วย พวงเพ็ญ ชื่นค้า ผอ.เขตบางแค และ เฉลิมพล ศรมณี ผอ.เขตบางขุนเทียน คณะผู้บริหารเขต ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อสส. อปพร. ตำรวจ. และจิตอาสา ที่ประจำจุดคัดกรองผู้เดินทางเข้าสู่ กทม.เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่บริเวณหน้าปั้ม ปตท.(ซ.92) ถ.พระราม 2 เขตบางขุนเทียน

ร่วมด้วยช่วยกัน...แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าในโครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ล้านชิ้น และ ไปรษณีย์ไทย จำนวน 1 แสนชิ้น โดยมี นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กก.ผจก.ใหญ่ ไปรษณีย์ไทย เป็นผู้รับมอบ ที่สภากาชาดไทย

ลดความเสี่ยง...พล.ท.ชาญชัย ติกขะภิญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและคณะ รับมอบ ตู้ความดันลบจำนวน 132 ตู้ จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ ร่วมกับภาคเอกชนผู้สนับสนุน อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต์ เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลในกำกับกรมแพทย์ทหารบกทั่วประเทศโดยเป็นห้องแยกผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบบน๊อคดาวน์ ติดตั้งเร็ว เคลื่อนย้ายได้ และช่วยลดความเสี่ยงของแพทย์พยาบาลจากการติดเชื้อ ที่กรมแพทย์ทหารบก

ต้านโควิด-19...ทพ. อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ เสาวภา จงกิตติพงศ์ ผอ.กองสุขภาพระหว่างประเทศ รับมอบหน้ากากพลาสติกป้องกันเชื้อโรค จำนวน 3,000 ชิ้น ให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จาก ริชาร์ด เชสตัค ผอ.ใหญ่ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับมอบเครื่องช่วยหายใจ...รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผอ.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รับมอบเครื่องช่วยหายใจ เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และรถรับส่งบุคลากรทางการแพทย์ จาก ธนน วีอารยะ ประธาน บีเอ็นเอฟ โฮลดิ้ง โดยมี สะธี ใบหยก และ ปิยะเลิศ ใบหยก ร่วมมอบ ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันก่อน

รวมพลังน้ำใจ...วตท.10 นำโดย คีรี กาญจนพาสน์ ประธานรุ่น นำคณะกรรมการและเพื่อน ๆ ร่วมรุ่น รวมพลังน้ำใจสู้ภัย COVID-19 มอบเงินที่ได้จากการร่วมบริจาคของนักศึกษา วตท.10 จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักในการต่อสู้กับเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันก่อน

กิจกรรมดีดี...นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับมอบหน้ากากผ้า พร้อมอาหาร จาก ภาณุมาศ จิราธิวัฒน์ เป็นตัวแทนคุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ทรงศิริ นิลจุลกะ รัชนีบูลย์ เงินวิลัย สุนิสา เทพหัสดิน ณ อยุธยา สุทธาวินี เทพรัตน์ และ ภาสรี วัฒนสุชาติ ร่วมรับมอบ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สนับสนุน...ไทยเบฟเวอเรจ โดย โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มแม่แจ่ม ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มจำนวน 13,692 ขวด ให้กับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) โดยมี เดโช ไชยทัพ ผอ.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) เป็นผู้รับมอบ จาก ตุลา พัฒโนทัย ผจก.ภาคการขาย 5 เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์ไฟป่า ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่