วันนี้ (20 เม.ย.63)ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสิทธิชัย โควสุรัตน์​ อดีต​รมช.มหาดไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และที่ปรึกษากลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) นำแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 75% ขนาดบรรจุ 350 มิลิลิตร จำนวน 33,000 ขวด หรือราว 10,000 ลิตร มูลค่ากว่า 1 ล้านบาทมอบให้นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กระจายส่งให้สมาชิก อสม.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 25 อำเภอของจังหวัด

นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้มอบเงินเดือน 50 เปอร์เซ็นต์ ของตนเองเป็นเวลา 3 เดือน เข้าสู่กองทุนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด 19 เพื่อนำไปใช้บรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนด้วย

นายสิทธิชัย โควสุรัตน์​ อดีต​ รมช.มหาดไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ บริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมสนับสนุนเงินเข้ากองทุนมหาดไทย ร่วมด้วยอีกจำนวน 100000บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนสู้ภัยCOVID -​19