เมื่อวันที่ 20 เม.ย.63 พ.อ.ชนินทร์ สิงหนาทนิติรักษ์ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 กองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ กำลังพล ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และกลุ่มสมาชิก อสม.ตำบลพรหมมาสตร์ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดตั้ง จุดแบ่งปัน ศูนย์ โรงทาน ตามพระราชดำริ ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้ทรงมีพระราชดำริให้วัด และพระสงฆ์ ได้ช่วยเหลือดูแลอนุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ซึ่ง กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 ได้จัดทำก๋วยเตี๋ยว จำนวน 500 ถุง พร้อมลูกชิ้นปิ้ง 1,200 ไม้ และน้ำดื่ม ไปแจกชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพการงานตามปกติได้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

ตามดำริของสมพระอริยวงศาคตญาณ สมพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ประทานพระดำริวัดจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบความยากลำบากช่วงเกิดภาวะ ไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ระบาดประชาชนเข้าสู่ภาวะลำบาก และเป็นกำลังใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ขอไห้ทุกคนจงเป็น ผู้กล้าหาญ ที่จะเสียสละละความดื้อด้านเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัว