เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 เม.ย.63 ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และนายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ร่วมชี้แจงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นายวิเชียร ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นครราชสีมา เปิดเผยว่า ผลดำเนินการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ 679 ราย ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ รวมผู้ติดเชื้อสะสม 18 ราย รักษาหาย 10 ราย รอผลตรวจยืนยัน 1 ราย ถือเป็นการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนรวมทั้งชาวโคราช ส่งผลให้เป็นเวลา 14 วัน ในพื้นที่ 32 อำเภอของ จ.นครราชสีมา ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทั้งนี้ต้องรอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ซึ่งจะทำการประเมินการเปิดปิดหรือผ่อนปรนทุกมิติอย่างรอบด้านและต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำหรับองค์กรกุศลต่างๆ หรือผู้ใจบุญที่แจกสิ่งของทำให้มีชาวบ้านมารอรับของแจกจำนวนมาก ต้องสื่อสารให้ชัดเจนถึงจำนวนสิ่งของและให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยจัดระเบียบมาตรการทางสังคมทิ้งระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 2 เมตร ส่วนตลาดนัดได้เตรียมพื้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ โดยกำหนดสินค้าพืชทางเกษตรกรรม มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาการแออัดและการควบคุม