วันนี้ (16 เมษายน 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารมหาลัยราชภัฏจังหวัดชัยภูมิ ที่ผ่านมาเวลา 14.30 น. นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ดร.ปาริชาติ ชาลีเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำทีมปฏิบัติการ อบจ.ชัยภูมิ กว่า 40 คน พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ รถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามหอพักอาคารเรียนโรงอาหาร สำนักงานและห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับบุคลากรรวมถึงนักศึกษาของมหาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ขณะที่ทางด้าน นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่าครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันครั้งแรกในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดระดมทีมงานเครื่องฉีดพ่นเข้ามาช่วยเหลือทางมหาวิทยาลัย หลังจากเป็นช่วงปิดเทอม อีกทั้งในช่วงระบาดของไวรัสโควิดนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอรับบริจาคน้ำยาแอลกอฮอล์75%จากโรงงานน้ำตาลมิตรผล อ.ภูเขียว มาบ้างแล้ว

โดยจะนำมาให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้จัดทำเป็นเจลล้างมือและส่งต่อให้กับประชาชนเพื่อไว้ล้างมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

ด้านดร.อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง รอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กล่าวว่าหลังจากได้ร่วมงานในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิก็มีการผนึกกำลังจากทั้ง3องค์เพื่อร่วมผลิตเจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับไว้ออกแจกจ่าย บุคลากรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยทางเรามีคณะพยาบาลศาสตร์และสาธารณะสุขศาสตร์ ซึ่งจะร่วมกันกับทางจังหวัดนำ แอลกอฮอล์ 75% ที่ได้รับจากการบริจาคมาบูรณาการเป็นเจลล้างมือ

โดยคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการร่วมมือกันอีกทั้งจะมีการเชิญประชาชนที่มีความรู้เข้ามาทำเจลล้างมือเพื่อให้ทันส่งมอบให้กับประชาชนในช่วงระบาดของไวรัสนี้ต่อไป

ขณะที่ดร.ปาริชาติ ชาลีเครือ รอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระบุว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นแม่งานหลักในการหางบประมาณมาช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเจล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ และเทอร์โมสแกน โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ทุ่มเทในการจัดหาเจลล้างมือเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเจลล้างมืออย่างน้อย 1 ครัวเรือนต่อ 1 ขวด พร้อมทั้งจะนำเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกชุมชน หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบต่อไปอีกด้วย