วันที่ 15 เม.ย.63 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา และส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ต้านภัยโควิด-19 สุขจัง@พังงา ” ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิด เช่น มะเขือเทศ พริกหยวก มะนาว ผักกวางตุ้ง คะน้า ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่าย ดูแลรักษาง่าย เจริญเติบเร็ว และใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนได้ดี พร้อมทั้งยังมีบ่อปุ๋ยหมัก และแปลงที่เตรียมดินสำหรับลงต้นกล้าพืชผักอีกหลายแปลง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงามีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้ว ทุกคนสามารถทำเองได้ที่บ้านแม้จะไม่มีพื้นที่เพาะปลูก แต่ยังสามารถปลูกใส่ภาชนะเล็กๆ เช่นกระป๋อง ขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น ด้วยการนำเมล็ดผักที่เราต้องการบริโภคหรือผักสวนครัวชนิดต่างๆมาปลูกแบบง่ายๆได้ ด้วยการวางไว้รอบบริเวณบ้าน ใช้พื้นที่ของบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในวิกฤติสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้ ได้สอนให้เรารู้จักความยากลำบากมากขึ้น จากที่เคยซื้อเคยจับจ่ายใช้สอยได้ตลอดเวลา แต่วันนี้จะทำให้เรารู้จักความพอเพียง รู้จักพึ่งตนเองในยามลำบาก ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ใช้ชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการปลูกผักสวนครัวนี้ได้ทำการเพาะปลูกไว้ภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นการใช้ที่ว่างให้เกิดประโยชน์ หรือใช้ "ที่ว่างสร้างอาหาร" รักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้าน อีกทั้งยังสร้างความมั่นคงทางอาหารในครอบครัว เป็นไปตามนโยบาย "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"