ผู้ว่าฯนครปฐม ตรวจความพร้อม Local Quarantine ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งในขณะนี้พร้อมรองรับชาวนครปฐมผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัส COVID-19 อย่างสมบูรณ์แบบ 100 เปอร์เซ็นต์

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัส COVID-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ให้ความร่วมมือในการใช้พื้นที่เป็น Local Quarantine ของจังหวัด โดยใช้อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 2 เป็นสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการ แบ่งเป็นห้องปรับอากาศ 40 ห้อง และห้องพัดลม 20 ห้อง สามารถรองรับผู้กักกันได้สูงสุด จำนวน 120 คน ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบปรับอากาศ ระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็น ไว้บริการอย่างครบครัน ตลอดจนมีการจำกัดบริเวณพื้นที่เป็นสัดส่วน เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลภายนอก โดยมีการซักซ้อมขั้นตอนการรับตัวผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัส COVID-19 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข อีกด้วย

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัส COVID-19 ระดับประเทศ หรือ State Quarantine ภายในโรงเรียนการบินกำแพงแสน ทางจังหวัดนครปฐม จึงได้มีการจัดตั้ง Local Quarantine ซึ่งเป็นแห่งแรกของจังหวัด ขณะนี้มีความพร้อมในการรองรับประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัส COVID-19 อย่างสมบูรณ์แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับสถานการณ์การในประเทศไทย เริ่มดีขึ้นตามลำดับ สิ่งที่สำคัญคือประชาชนให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของทางราชการเป็นอย่างดี

ทางด้าน ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวว่า การจัดตั้ง Local Quarantine ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัส COVID-19 ได้มีพื้นที่ควบคุมและหยุดการแพร่เชื้อได้อย่างชัดเจน จึงขอให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้มีความเข้าใจ และอย่าวิตกกังวล เนื่องจากภายในพื้นที่กักกัน มีการควบคุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัย มีการคัดกรองบุคคลเข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมั่นใจว่าบริเวณภายนอกสถานที่กักกันมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์