เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 15 เม.ย.2563 ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 7/2563 และประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของ จังหวัดปทุมธานี กรณีภัยจากโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุม

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่ทำงานอย่างหนักให้เข้มกว่าเดิม และทำให้เกิดผลในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะเรื่องคนมารวมกันมากๆ และเรื่องบ่อนการพนันห้ามมีโดยเด็ดขาด และพิจารณาเรื่องการขยายเวลาการจำหน่ายสุราเป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในการสัมผัสเชื้อโรคจากไวรัสโคโรน่า2019 ในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ออกไปอีกจากเดิม ตั้งแต่วันที่ 11-19 เม.ย.2563 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 โดยขยายระยะเวลาออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้

ทั้งนี้ให้เข้มงวดด่านสกัดตรวจคัดกรอง(COVID -19)ให้เน้นย้ำ ใช้กลไกท้องที่และท้องถิ่น ในการดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขอให้ประชาชนทุกคนเข้าใจและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีตั้งจุดตรวจเพราะทุกคนต้องช่วยกันเพื่อไม่ให้โควิด-19 แพร่ระบาดขยายออกไปเป็นวงกว้าง จังหวัดปทุมธานี จะใช้มาตราการเข้มขึ้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค "ผมยอมให้พี่น้องประชาชนด่า ดีกว่าให้พี่น้องชาวปทุมธานีเสี่ยงต่อโรค" ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวทิ้งท้านในที่ประชุม