วันที่ 15 เม.ย. นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน นางสาวไพลิน กองพันธ์  นางสาวบุษบา โชคสุชาติ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และจิตอาสาร่วมกันแจกอาหารบรรจุใส่กล่อง จำนวน 500 กล่องให้กับประชาชนจำนวนมากในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่บริเวณสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร

นายนพพร กล่าวว่าอาหารกล่องที่แจกในครั้งนี้ เป็นการระดมทุนจากคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล องค์กร ภาคเอกชน และประชาชนที่ใจบุญต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 63 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เริ่มเวลา 10.00 น. ประชาชนรับบัตรคิวพร้อมตรวจคัดกรองโรคฯ และเข้าแถวเว้นระยะห่าง (social distancing) เวลา 11.00 น. รับข้าวกล่องคนละ 1 กล่องตามคิว จำนวน 500 กล่อง/วัน และหากมีภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณก็จะดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดจะคลี่คลาย โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ ไม่ว่าจะเป็นเงิน ข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง หรือวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารต่างๆได้ที่สวนสาธารณโผน กิ่งเพชร หรือที่กองสวัสดิการสังคม อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินในวันและเวลาราชการ.

อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์