เสือตัวที่ 6

ท่ามกลางวิกฤติที่กำลังถูกคุกคามต่อมนุษย์โลกจากมหันตภัย ไวรัส Covid-19 ครั้งนี้ นับเป็นสภาวการณ์ที่บีบบังคับให้มนุษย์โลกไม่ว่าจะเป็นหน้าไหน ไม่ว่าจะนับถือศรัทธาในหลักศาสนาใด ไม่ว่าจะดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่แห่งใด และไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ใด ล้วนตกอยู่ในสถานะเดียวกัน นั่นคือ การทำทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอด เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แม้จะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเป็นอย่างใด ไม่ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนะในการมองโลกเดิมๆ อย่างใด และไม่ว่าจะมีอุดมการณ์ เข็มมุ่งไปในทิศทางใดก็ตาม ทุกชีวิตในโลก จึงต้องเร่งขวนขวายในการมองโลกใหม่ที่สอดคล้องกับการเอาตัวรอดของทุกชีวิตอันเกิดจากมหันตภัยที่ร้ายกาจที่สุดในมวลหมู่มนุษยชาติ

ทัศนะในการมองโลกใหม่ และวิถีการดำเนินชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนใหม่เหล่านี้ คือสถานการณ์บังคับให้ทุกคน ทุกชาติพันธุ์ต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะหากใครก็ตาม ยังดื้อเพ่ง ไม่ยอมรับความจริงจากความร้ายกาจของไวรัสร้ายตัวนี้ บุคคลและกลุ่มคนเหล่านั้น ก็จะถูกไวรัสร้ายตัวนี้ ทำลายลงอย่างเลือดเย็นโดยไม่มีความปราณีแม้แต่น้อย โลกใหม่ที่ต้องปรับวิธีคิดใหม่ในการยอมรับว่า มนุษย์โลกนั้นหลาย จะต้องผนึกกำลังกันอย่างจริงจังและแน่นแฟ้นมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เพื่อให้สามารถเอาชนะความร้ายกาจและความโหดร้ายจากไวรัสร้ายตัวนี้ เหล่านี้ คือโลกใหม่ที่กำลังถูกไวรัสร้ายตัวนี้สั่งสอนให้มนุษย์โลกเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า หากใครก็ตามไม่ปรับเปลี่ยนไปสู่โลกใหม่ เขาเหล่านั้นจะถูกทำลายลงในไม่ช้า

โลกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น นอกจากการที่มนุษย์ทุกชนเผ่า จะผนึกกำลังให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อต่อสู้กับไวรัสตัวนี้ให้ได้แล้ว ไวรัสตัวนี้ กำลังสั่งสอนให้มนุษย์โลก กลับมาทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเชื่อกันมาตั้งแต่อดีตกาล ไม่เว้นแม้กระทั่งความเชื่อในประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ที่เคยถูกหล่อหลอมจากคนกลุ่มหนึ่งให้เชื่อว่า มนุษย์โลกต่างต้องแยกพวก แยกเผ่าพันธุ์ของคนออกจากกันให้เป็นเอกเทศ แม้จะต้องทำลายล้างกันเองของมนุษย์โลกอย่างไร้เหตุผลใดๆ มารองรับก็ตาม แม้กระทั่งความเชื่อในประวัติศาสตร์ที่เคยถูกคนกลุ่มหนึ่งหล่อหลอมให้มนุษย์ต้องเกลียดชังกันระหว่างคนจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน แม้กระทั่งความเชื่อที่มีคนกลุ่มหนึ่งหล่อหลอมให้เชื่อว่า กลุ่มชาติพันธุ์ของตนเท่านั้น ที่ยิ่งใหญ่กว่าคนในกลุ่มชาติพันธุ์อื่น จนถึงขั้นใช้อาวุธเข้าต่อสู้ห้ำหั่นทำลายชีวิตซึ่งกันและกันอย่างบ้าคลั่ง เฉกเช่นความรุนแรงตลอดระยะเวลาหลายสิบปีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

โลกใหม่กำลังบ่งชี้ว่า เรื่องราวที่เคยถูกบ่มเพาะเหล่านั้น มันได้ตกยุคและเป็นเรื่องราวที่ล้าหลังไปแล้ว เพราะต่อจากนี้ไป ผู้คนในทุกดินแดน ทุกเผ่าพันธุ์จะต้องผนึกกำลังให้เป็นหนึ่งเดียว โดยละเลิกทัศนะเดิมๆ ในการมองมนุษย์เผ่าพันธุ์อื่น เป็นศัตรูคู่อาฆาตและทำลายล้างกันเอง ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์โลกต้องเลิกมองมนุษย์ด้วยกันเป็นศัตรูหรือเป็นภัยคุกคามต่อกลุ่มตน แต่มนุษย์ในโลกใหม่ ต้องมองสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ที่จะบังเกิดขึ้นใหม่ในโลก และมันจะเป็นศัตรูหรือเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์โลกทุกคนเฉกเช่นปรากฏการณ์อันเลวร้ายจากไวรัส Covid -19 และมันไม่ได้ทำลายเพียงชีวิตของมนุษย์ทุกคนโดยไม่เลือกหน้า ไม่เลือกชาติพันธุ์เท่านั้น หากแต่ไวรัสร้ายตัวนี้ มันได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์โลกสรรสร้างกันขึ้นมาให้มลายหายสิ้นไปในพริบตา ไม่ว่าจะเป็น การทำลายระบบเศรษฐกิจทุกระดับลงไปถึงเศรษฐกิจระดับรากหญ้า การทำลายประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่มนุษย์ได้ดำเนินการสืบทอดมาหลายพันปีให้ต้องจบสิ้นลงอย่างราบคาบ การทำลายความสัมพันธ์ทางสังคมให้หมดสิ้นลงอย่างสิ้นเชิง การทำลายระบบธุรกิจของมนุษย์โลกที่เคยหวังจะเฟื่องฟูในยุคดิจิทัลให้ย่อยยับอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน รวมทั้งการทำลายการเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ให้ต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างโดดเดี่ยว และการจบชีวิตของมนุษย์แต่ละคนอย่างโดดเดี่ยวและน่าเวทนายิ่ง

โลกใหม่ที่กำลังถูกไวรัสร้ายตัวนี้ สรรค์สร้างให้มนุษย์โลกต้องเดินเชิงบังคับให้มนุษย์ต้องทำตามอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์เองในภาวะแห่งความหวาดกลัวจากไวรัสร้ายตัวนี้ และเมื่อมนุษย์ทุกชาติพันธุ์เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ความเชื่อทุกสิ่งอย่างที่เคยเชื่อต่อๆ กันมา บัดนี้ ความเชื่อเหล่านั้น ได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์จะต้องรักกัน สามัคคีกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้สามารถเอาชนะศัตรูที่มองไม่เห็นอย่างไวรัส Covid-19 ครั้งนี้ และไวรัสหรือสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ที่พร้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกใบนี้ เพื่อทำลายล้างมนุษย์โลกให้ย่อยยับลงในพริบตา

ปรากฏการณ์ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ก็ไม่อาจเพิกเฉย และไม่อาจหลีกหนีการตกเป็นเหยื่อจากการคุกคามของไวรัสร้ายตัวนี้เช่นกัน สถานการณ์อันหนักหน่วงในทุกมิติ ทั้งเรื่องโรคร้ายที่กำลังทำลายชีวิตผู้คนในพื้นที่ในวงกว้าง ผลพวงจากการปิดด่านพรมแดน พืชเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่แห่งนี้ที่กำลังถูกทำลายลงอย่างไม่ปราณี โดยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังจำนวนมาก และมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ หากคนในพื้นที่ไม่ปรับเปลี่ยนทัศนะในการมองโลกใหม่

สถานการณ์ในพื้นที่ 3 จชต. ในขณะนี้ จึงเป็นภาพเดียวกับคนทั้งโลกที่จะต้องมองโลกใหม่ให้เข้าใจ เพราะเป็นภาพสะท้อนของอีกหลายๆ ชีวิตในดินแดนปลายด้ามขวาน ที่ต้องยอมรับความจริงของภัยคุกคามตัวใหม่และเป็นภัยคุกคามตัวจริงของตนในพื้นที่แห่งนี้ ในสถานการณ์ที่ทุกคนต้องการการป้องกันและรักษาให้หายจากโรคร้ายที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ สถานการณ์ที่ลูกต้องอยู่บ้าน ทุกคนในครอบครัวก็ต้องกินข้าวทุกวัน เป็นวิกฤติที่ยากลำบากอย่างแสนสาหัส พี่น้องประชาชนในพื้นที่ปลายด้ามขวานจึงเรียกร้องให้รัฐ ได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนโดยเร็ว ณ เวลานี้ คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มองโลกใหม่จากการสั่งสอนของ Covid-19 ได้เห็นแล้วว่า การยืนหยัดอยู่บนขาตัวเองตามลำพังเฉพาะคนในพื้นที่ปลายด้ามขวานนั้น แท้ที่จริงแล้ว มันไม่สามารถจะทำได้จริง การปลุกระดมบ่มเพาะความคิดต่างที่ผ่านๆ มา จึงเป็นเพียงภาพลวงตาที่สร้างขึ้นให้พี่น้องในพื้นที่หลงเชื่อเท่านั้น และนั่น สถานการณ์ Covid-19 จึงเป็นสิ่งชี้ให้คนในพื้นที่และทั้งโลกเห็นแล้วว่า ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนทัศนะในการมองและดำรงชีวิตใหม่ในโลกใหม่ที่เกิดขึ้นจริง