สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ประจำปี 2560 (Museum Forum 2017) ในหัวข้อ “แกะปมแก้ปัญหางานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไทย (Museum Education NOW! Agenda, Practice, Conflict and Solution)” โดยเปิดรับบทคัดย่อในหลากหลายประเด็น ประกอบด้วย งานการศึกษาของพิพิธภัณฑ์และความเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาหลัก พิพิธภัณฑ์ในฐานะการศึกษานอกระบบและแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Non Formal Education, Life-long Learning) การวิจัยและพัฒนา บุคลากรด้านการศึกษากับงานพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์และการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้

สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้ที่ museumforum2017@gmail.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 และจะแจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 (สามารถติดตามข่าวสารและสถานที่การจัดงานได้ในภายหลัง) ... สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) โทร. 02-225-2777 ต่อ 420 หรือ 081-927-9328 หรือเข้าไปที่ www.museumsiam.org

- ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : suppaluck.51@gmail.com

กองทุนประกันวินาศภัย