เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ข้อความระบุว่า...

เกณฑ์การคัดกรอง (Criteria) ผู้ได้รับสิทธิ์ในมาตรการเยียวยา 5,000 บาท