ประชาชน และผู้ว่างงาน จากพิษโควิด-19 ระบาด ได้นำทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทำมาหากิน ไปจำนำที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ วันละกว่า 400 ราย เพิ่มขึ้นจากปกติเท่าตัว ขณะสถานธนานุบาลเตรียมเงินรองรับกว่า 100 ล้าน พร้อมปรับลดดอกเบี้ยและขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์เพิ่มอีก 1 เดือนง(8 เม.ย.63) ประชาชน พ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด ได้นำทรัพย์สินมีค่าโดยเฉพาะทองคำรูปพรรณ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ้าไหม และเครื่องมือการเกษตร ไปจำนำที่สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เฉลี่ยวันละกว่า 400 ราย เพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติเท่าตัว เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวและซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน หลังไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ ทำให้ขาดรายได้ บางคนถึงกับต้องนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้เคยทำมาหากินไปจำนำไว้ก่อน ขณะที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ก็ได้เตรียมเงินสดไว้รองรับให้บริการลูกค้ากว่า 100 ล้านบาท

ทั้งยังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2563 อาทิ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.125 ต่อเดือน, เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน พร้อมทั้งยังขยายระยะเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ ให้กับลูกค้าที่นำทรัพย์สินมีค่ามาจำนำในช่วงเดือน พ.ย.2562 ก็จะขยายเวลาไถ่ถอนออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมให้เวลา 5 เดือน ก็ขยายเพิ่มเป็น 6 เดือน

ด้าน น.ส.ปิยะดา วงศ์ละคร ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า หลังจากเกิดสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด ก็มีประชาชน พ่อค้าแม่ค้า และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ต่างนำทรัพย์สินมีค่าโดยเฉพาะทองคำรูปพรรณ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ทำมาหากิน มาใช้บริการจำนำที่สถานธนานุบาลเฉลี่ยวันละกว่า 400 ราย มากกว่าช่วงปกติเท่าตัว เพราะส่วนใหญ่ต้องนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว และซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนในช่วงพิษโควิดระบาด ทางสถานธนานุบาล ก็ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำออกไปอีก ทั้งนี้ยังได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการติดตั้งเจลล้างมือไว้ประตูเข้า-ออก จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง หากลูกค้ามาพร้อมกันหลายคนก็จะจัดให้รอข้างนอกก่อนแล้วทยอยเข้ามา เพื่อลดความแออัดและเพื่อความปลอดภัยทั้งของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย