ผู้ว่าฯตรัง นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากทางเลือก ร่วมกิจกรรมวันจักรี พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 สร้างขวัญกำลังใจ "วันข้าราชการพลเรือน"

วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากทางเลือก ร่วมพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมกล่าวคำถวายอาศีรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระสงฆ์ 5 รูปเจริญมงคลชัยคาถา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลำดับ

นอกจากนี้ได้ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง สำหรับการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จำนวน 3 ราย คือกลุ่มที่ 1 ตำแหน่งระดับอำนวยการระดับสูง อำนวยการต้น เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดตรัง กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ทักษะพิเศษ อาวุโส ประกอบด้วย นายปรีดี เกตุทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และนางสาวสิริลดา สิทธิวิชชาพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง

โดยทางจังหวัดตรัง ขอชมเชยข้าราชการที่ส่วนราชการส่งผลงานเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 9 ราย ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการและประชาชน ซึ่งในปีนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดตรัง โดยทางคณะกรรมการการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้งดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปรับรูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรม เป็นการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ จังหวัดตรัง จึงได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน