เกิดพายุฤดูร้อน ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 แล้ว ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดส่งกำลังพล 25 นาย ลงพื้นที่ เร่งให้ความช่วยเหลือซ่อมบ้านเรือนประชาชน และมอบส่งของบรรเทาทุกข์ เป็นการด่วนแล้ว

จากผลกระทบอันเกิดจากพายุฤดูร้อน และลมกระโชกแรง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ส่งผลให้มีบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ของ ตำบลหนองผักแว่น และตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรี ได้รับความเสียหาย รวม 34 หลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.63. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ศบภ.นสศ.) จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ จากกรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ พลร่มป่าหวาย จังหวัดลพบุรี จำนวน 25 นาย โดยการนำของ พ.อ.เสด็จ อาคะจักร ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 ร่วมกับ นายวิจิตร วาทะทัศนะ นายอำเภอท่าหลวง จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหาย พร้อมทั้งให้สนับสนุน กำลังพลชุดช่างของหน่วย เข้าช่วยเหลือดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่พังชำรุดเสียหาย และทยอยเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ตลอดจนมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค อุปโภค ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในแต่ละหลัง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนในเบื้องต้นเป็นการเร่งด่วน โดยพบว่า ในพื้นที่ตำบลหนองผักแว่น มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายมากสุด ซึ่งส่วนใหญ่หลังคาเปิดเกือบหมด และบางหลังเสียหายเกือบทั้งหลัง

ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชน ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งยังได้กำชับแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังติดตาม และตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของที่พักอาศัย และติดตามการแจ้งเตือนจากกรมอุตุวิทยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนได้อีก ในช่วง 1-2 วันนี้

ทวีศักดิ์/ลพบุรี