เสือตัวที่ 6

สถานการณ์ไวรัสโคโรนา หรือที่เรียกว่า Covid-19 ที่กำลังทำลายชีวิตมนุษย์โลกอยู่ในขณะนี้ ยังเป็นสถานการณ์ที่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหน้าไหน ต่างประหวั่นพรั่นพรึงในความร้ายกาจของไวรัสร้ายตัวใหม่นี้ ที่มนุษย์ทุกคนกำลังเผชิญกับภัยคุกคามต่อชีวิตที่มนุษย์มองไม่เห็นตัวศัตรูตัวนี้ และไม่มีใครบังอาจที่จะอวดรู้ว่ารู้จักสิ่งมีชีวิตตัวนี้อย่างแท้จริง เพราะ
สิ่งมีชีวิตตัวนี้ เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครรู้จัก มันเกิดขึ้นมาใหม่ในโลก และกำลังขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วยิ่ง ความใหม่ของสิ่งมีชีวิตที่กำลังเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์โลกขณะนี้ก็คือ การที่มันสามารถหลบซ่อนตัวอยู่ในตัวของมนุษย์ โดยที่มันยังไม่แสดงอาการใดๆ ให้มนุษย์โลกได้รู้ตัว เพื่อให้มันมีโอกาสในการขยายเผ่าพันธุ์ออกไปสู่ร่างกายมนุษย์คนอื่นๆ ได้อย่างเงียบๆ เป็นเท่าทวีคูณ แม้กระทั่งการตรวจจับด้วยการวัดอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ทุกวันนี้ ก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่า มันกำลังแอบซ่อนอยู่ในตัวคนๆ นั้นได้เลยแม้แต่น้อย การคัดกรองของมนุษย์ ด้วยการวัดอุณหภูมิของร่างกาย จึงไม่มีประโยชน์อันใดต่อการตรวจจับความผิดปกติของคนๆ นั้น และนั่น ยิ่งจะทำให้มนุษย์ทั้งหลาย มีความประมาณมากขึ้นในการปล่อยผ่านให้มันสามารถแพร่พันธุ์ไปยังคนอื่นๆ ต่อไปได้ในวงกว้างมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว

ความร้ายกาจของไวรัสตัวนี้ จึงส่งผลให้การแพร่เผ่าพันธุ์ของมัน ยังคงมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีไวรัสตัวใด เคยทำได้มาก่อนในโลกใบนี้ อย่างกรณีชายวัย 57 ปี เสียชีวิตบนขบวนรถไฟ กรุงเทพ-สไหงโกลก โดยเสียชีวิตเมื่อวันมี่ 30 มีนาคม ขณะรถไฟผ่านอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ต่อมาผลชันสูตรระบุว่ามีเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ตาย เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศปากีสถาน พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ได้รับรองสุขภาพว่าเป็นปกติจากแพทย์ในประเทศปากีสถาน ก่อนที่จะเดินทางมายังประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา เที่ยวบินที่เดินทางมาจากประเทศปากีสถาน ซึ่งเป็นเที่ยวบินเดียวกับผู้ตายนั้น มีผู้โดยสารนั่งโดยสารมาด้วย ประมาน 270 กว่าคน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชาวไทย ซึ่งเมื่อมาถึงท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิ ได้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยพบว่ามีนักศึกษาไทย จำนวน 13 ราย ที่มีไข้สูงกว่า 37.5 จึงทำการกักตัวไว้ นำส่งโรงพยาบาล เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด หากแต่ส่วนผู้โดยสารรายอื่น รวมไปถึงผู้ตายรายนี้นั้น ก็สามารถผ่านการตรวจคัดกรองดังกล่าวมาได้ เพราะการตรวจวัดคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างการ ไม่สามารถล่วงรู้ได้อย่างแท้จริงว่า ใครกำลังมีไวรัสตัวนี้ แอบซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆ และมันพร้อมที่จะขยายเผ่าพันธุ์ไปยังคนอื่นๆ ต่อไปไม่สิ้นสุด

ซึ่งทุกคนในเที่ยวบินนั้น จึงผ่านการตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิของร่างกาย จึงได้รับการประทับตราของกระทรวงสาธารณะสุข โดยมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้น ไม่อาจล่วงรู้มหันตภัยที่กำลังเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นภัยคุกคามตัวใหม่ของคนทั้งโลกร่วมกัน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ก็ทำการตรวจสอบหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งตรวจว่ามีการประทับตราดังกล่าวแล้ว จึงอนุมัติให้ผ่านด่านไปได้ หลังจากนั้น ผู้ตายและอีกหลายคนในเที่ยวบินนั้น ก็ได้เดินทางร่วมไปกับอีกหลายชีวิต หลายวิถีทาง หลายกลุ่มคน จนผู้เสียชีวิตได้แสดงอาการไอและอาเจียนในเวลาต่อมาบริเวณสถานีรถไฟที่กำลังเดินทางสู่บ้านเกิดในพื้นที่ปลายด้ามขวาน แม้จะมีเจ้าหน้าที่สังเกตความผิดปกติของผู้ตายที่มีอาการไอมาก่อนหน้านี้ และมีการขอตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย แต่กระนั้น ไวรัสตัวนี้ ก็ฉลาดพอที่จะไม่ออกอาการสู่ร่างกายผู้เสียชีวิตให้ถูกตรวจจับได้ มันแอบซ่อนตัวจนผู้ตาย สามารถเดินทางต่อไปบนขบวนรถไฟ และเสียชีวิตบนรถไฟในที่สุด และนั่น มันได้ขยายเผ่าพันธุ์ไปสู่คนอื่นๆ ที่อาจตกเป็นเหยื่อของมันเข้าให้แล้ว โดยไม่รู้ตัว แม้จะมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้นำข้อมูลผู้โดยสารบนเครื่องบินเดียวดังกล่าวมาทำการตรวจสอบ พร้อมประสานกระทรวงสาธารณสุขแล้ว หากแต่โอกาสที่ไวรัสร้ายตัวนี้ ได้ขยายเผ้าพันธุ์ไปสู่คนอื่นๆ อีกมากมายอย่างไม่รู้จบ ได้เกิดขึ้นแล้ว

กรณีข้างต้น เป็นเพียงกรณีตัวอย่างเพียงกรณีเดียวในหลากหลายกรณี ที่มนุษย์โลกต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับไวรัสตัวนี้ให้รวดเร็ว เพื่อปิดโอกาสการแพร่ระบาดขยายเผ่าพันธุ์ของมันให้น้อยที่สุดเท่าที่มนุษย์โลกจะทำได้ ในขณะเดียวกัน อย่างแรกที่มนุษย์โลกต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือ การเปลี่ยนวิธีคิดในการตรวจวัดคัดกรองผู้คนในโลกเสียใหม่ ให้สอดคล้องกับความจริงและเท่าทันความฉลาดของไวรัสตัวนี้ให้มากขึ้น นั่นคือต้องรวมพลังสมองของมนุษย์โลก ในการค้นหาเครื่องมือ และวิธีการในการตรวจวัดคัดครองคนที่มีเชื้อร้ายตัวนี้แอบซ่อนอยู่ในตัวให้แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการตรวจวัดคัดกรองด้วยเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายคนที่มันไร้ผล เพื่อให้มนุษย์โลก สามารถสแกนหาไวรัสตัวนี้ที่กำลังแอบซ่อนตัวอยู่ในร่างกายของเหยื่อให้ตรวจพบให้ได้ ก่อนที่มันจะแอบไปกับตัวคนอย่างแนบเนียน และไปขยายเผ่าพันธุ์ไปยังเหยื่อรายต่อๆ ไปได้ในวงกว้าง เพื่อให้คนที่มีไวรัสตัวนี้อยู่ในตัว เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบการรักษาที่ทรงประสิทธิภาพ อันเกิดจากพลังสมองของมนุษย์โลกต่อไป ควบคู่กับการรุกไล่ ล้อมกรอบไวรัสตัวนี้ ให้อยู่ในวงจำกัด ในตัวคนที่พลาดท่า ตกเป็นเหยื่อให้มันสามารถเข้าไปสิงสถิตในร่างกายของเขาได้ ซึ่งจะได้ใช้กระบวนการคร่าชีวิตไวรัสตัวนี้ต่อไปให้สิ้นซากในที่สุด

บนพื้นฐานความเชื่อตามทฤษฎีหนึ่ง ที่เคยเชื่อกันว่า มนุษย์โลก เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดที่สุดในโลก และพลังสมองของมนุษย์ ได้เอาชนะความท้าทายต่างๆ ในโลกมาแล้วนับไม่ถ้วนจนถึงวันนี้ พลังสมองของมนุษย์ ล้ำลึกและปราดเปรื่องเกินคำบรรยาย มนุษย์โลก ไม่มีครีบและหาง แต่สามารถใช้สมองอันชาญฉลาด ผลิตวัสดุที่เรียกว่าเรือ ให้สามารถลอยไปได้เช่นเดียวกับสัตว์น้ำ มนุษย์โลก ไม่มีเหงือกให้หายใจในน้ำได้ แต่มนุษย์ สามารถผิดยาพาหนะที่เรียกว่า เรือดำน้ำ ที่สามารถดำน้ำคราวละหลายๆ เดือน เช่นเดียวกับสัตว์นำอื่นๆ ได้ มนุษย์โลก ไม่มีปีกที่จะบินได้ แต่มนุษย์สามารถใช้พลังสมอง ผลิตยานพาหนะที่เรียกว่าเครื่องบิน จนสามารถบินไปในอากาศได้ไกลเช่นเดียวกับนก มนุษย์โลก ไม่มีเขี้ยวเล็บ แต่สามารถใช้พลังสมองผลิตอาวุธนานาชนิด เอาชนะสัตว์ร้ายทุกชนิดในโลกใบนี้ ซึ่งนั่น หากความเชื่อตามทฤษฎีข้างต้น ยังเป็นจริง ก็เชื่อได้ว่า มนุษย์โลก ก็สามารถใช้สมองอันปราดเปรื่อง ผลิตคิดค้นเครื่องมือและวิธีการ ในการเอาชนะสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ที่ชื่อไวรัสโคโรน่านี้ได้ในที่สุด หากแต่มนุษย์โลก ต้องรวมพลังสมองให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง