เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่ข้อมูลมาตรการเยียวยาแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รายละเอียดดังนี้...กระทรวงแรงงาน ให้ข้อมูล กรณีการเยียวยาแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

ที่มาข้อมูล : กระทรวงแรงงาน
https://www.mol.go.th สายด่วน 1506

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ
#กระทรวงแรงงาน