รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เม.ย.2563 ข้อ 1.ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้น การรถไฟฯจึงได้แจ้งงดเดินขบวนรถเส้นทางทางไกล 31 ขบวนทั้งสายตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน),สายเหนือ และสายใต้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้เส้นทางสายเหนือที่การรถไฟฯ งดเดินขบวนรถ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 นั้น มีจำนวน 7 ขบวนได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ ขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่ 9,ขบวนรถด่วนที่ 51,ขบวนรถเร็วที่ 109 ขณะที่เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพ ขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่ 10, ขบวนรถด่วนที่ 52 รวมถึงเส้นทางกรุงเทพ-เด่นชัย-กรุงเทพ ขบวนรถเร็วที่ 107 และ 108 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 จะงดเดินขบวนรถ 1 ขบวนได้แก่ เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพ ขบวนรถเร็วที่ 102

ส่วนสายอีสาน ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 จำนวน 12 ขบวน ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ-อุบลราชธานี ขบวนรถด่วนที่ 67, ขบวนรถเร็วที่ 139,ขบวนรถเร็วที่ 141,ขบวนรถเร็วที่ 145 ขณะที่ เส้นทางอุบลราชธานี-กรุงเทพ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 22,ขบวนรถด่วนที่ 68, ขบวนรถเร็วที่ 140,ขบวนรถเร็วที่ 142 รวมถึงเส้นทางกรุงเทพ-หนองคายขบวนรถด่วนที่ 77,ขบวนรถเร็วที่ 133 และเส้นทางหนองคาย-กรุงเทพขบวนรถด่วนที่ 78 และขบวนรถเร็วที่ 134 นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.2563 จะงดเดินขบวนรถ จำนวน 3 ขบวนได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ-อุบลราชธานี ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21,เส้นทางอุบลราชธานี-กรุงเทพ ขบวนรถเร็วที่ 146 และขบวนรถเร็วที่ 136

ขณะที่สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 จะงดเดินขบวนรถ จำนวน 8 ขบวนได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ-สุไหงโก-ลก ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37,เส้นทางสุไหงโก-ลก-กรุงเทพ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 38,เส้นทางกรุงเทพ-ปาดังเบซาร์ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45,เส้นทางปาดังเบซาร์-กรุงเทพ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 46,เส้นทางกรุงเทพ-นครศรีธรรมราช ขบวนรถด่วนที่ 85,เส้นทางนครศรีธรรมราช-กรุงเทพ ขบวนรถด่วนที่ 86,เส้นทางกรุงเทพ-กันตัง ขบวนรถเร็วที่ 167 และเส้นทางกันตัง-กรุงเทพ ขบวนรถเร็วที่ 168

สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารแล้วสามารถติดต่อขอคืนตั๋วเพื่อรับเงินคืนได้ตามระเบียบของการรถไฟฯ หากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางรถไฟ สามารถติดต่อเพิ่มเติมที่สายด่วน โทร.1690

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน