ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกค้าบุคคล ผู้ประกอบการรายย่อย และธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เน้นผ่อนปรนการผ่อนชำระให้ลูกค้าผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือ ระบุว่า ลูกค้าสินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยมาตรการให้ความช่วยเหลือที่ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจธนาคารจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี ส่วนลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ จะพักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน สำหรับรถจักรยานยนต์ และสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน สำหรับรถยนต์ ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดลง ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน ขณะที่สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม 5% เหลือ 3% (เฉพาะสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำ) ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน