ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจาก นายอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต น.ส.ภัทรา โมรา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มีหนังสือจากทางผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค แจ้งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ รวมถึงลูกค้า และประชาชน เกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนเวลาเปิดและปิด ศูนย์การค้าฯ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเพื่อให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศจากภาครัฐ เรื่องการยกระดับมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทางศูนย์การค้าฯ จึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิดและปิดจากเดิม เวลา 11.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน เปลี่ยนเป็น เวลา 11.00 น. – 20.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งให้สังคมไทย สามารถเดินหน้าต่อไปในสถานการณ์นี้ได้ จึงยังคงเปิดให้บริการศูนย์การค้าฯ ในส่วนของTop’s , Big C , ร้านอาหาร , ร้านยา , ธนาคาร และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์ขณะนี้ได้อย่างสะดวก ภายใต้การคุมเข้มมาตรการ Social distancing จัดระเบียบที่นั่งให้พนักงาน Delivery ที่มานั่งรอรับอาหาร มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร เน้นปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของพนักงานรับส่งอาหาร ลูกค้า และผู้มาใช้บริการทุกคน โดยมีจุดตรวจคัดกรอง วัดไข้พนักงาน บุคลากร ร้านค้า และพนักงานบริการ delivery ทุกคน รวมทั้งให้ทุกคนสวมใส่หน้ากาก และใช้เจลแอลกฮอล์ล้างมือ ก่อนเข้าศูนย์การค้าฯทุกครั้ง

ดังนั้นทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และความสนับสนุนที่ทุกท่านมีต่อเราเสมอมา เราจะร่วมกันฟันฝ่าสถานการณ์นี้ และจะกลับมาเติบโตอย่างเข้มแข็งด้วยกันดังเช่นที่ผ่านมา “ขอแสดงความนับถือ” บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค