สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.) พร้อมเครือข่าย กว่า 3,000 คน รวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เดินไปยังองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เพื่อจัดกิจกรรมเรียกร้องเพื่อผู้ใช้แรงงาน ในวันแรงงานแห่งชาติ