ที่จ.สตูล นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมสนช. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ 7 สนช.ขาดประชุม ว่า ขณะนี้ทางอนุกรรมการตรวจสอบจริยธรรมได้สรุปผลการตรวจสอบแล้ว และเตรียมเข้าสู่คณะกรรมการจริยธรรมชุดใหญ่เร็วๆนี้ ตามกรอบเวลา 60 วันตั้งแต่รับเรื่อง ซึ่งผลการพิจารณานั้นตนยังไม่ทราบว่าสรุปอย่างไร แต่ตามขั้นตอนแล้วถ้าสรุปว่าทั้ง 7 สนช.มีพฤติกรรมผิดจริยธรรมก็ต้องนำเข้าที่ประชุมสนช.พิจารณาแต่ถ้าผลสอบออกมาว่าไม่ผิดจริยธรรมก็เพียงแจ้งให้ประธานสนช.รับทราบเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลสอบของคณะอนุกรรมการฯนั้นจะเป็นเพียงการตรวจสอบการขาดประชุมของ 7 สนช. โดยมีการเชิญ 7 สนช.มาให้ข้อมูลว่า ที่ขาดการประชุมนั้นมีเหตุผลอะไร จำเป็น และสำคัญมากน้อยแค่ไหนถึงต้องมีการลาประชุมหลายครั้ง โดยส่วนใหญ่ที่ให้ข้อมูลเป็นการลาเพื่อไปปฏิบัติภาระกิจของหน่วยงานของตนเองที่ไม่สามารถมอบหมายให้ใครไปปฏิบัติหน้าที่แทนได้ เนื่องจากแต่ละคนดำรงตำแหน่งสำคัญหรือสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งอนุกรรมการมองว่าเหตุที่สนช.ชี้แจงนั้นเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้น

อย่างไรก็ตามผลสอบนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสอบจริยธรรมสนช.จะเห็นด้วยหรือไม่

สำหรับ สนช. 7 ราย ที่ถูกตรวจสอบประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์, นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ, นายดิศทัต โหตระกิตย์, นายสุพันธุ์ มงคลสุธี, พลเอกปรีชา จันทร์โอชา, พลเอกจอม รุ่งสว่าง และ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ