ธุรกิจไมซ์ (MICE) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย สร้างรายได้ให้ประเทศปีละไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนล้านบาท และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีปีละไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ และยังมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการเตรียมพร้อมด้าน “บุคลากรไมซ์” เพื่อรองรับการเติบโต ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่มีบทบาทในการรับผิดชอบโดยตรงอย่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” ได้มีการปั้นบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมทั้งในภาคบริการและภาคแรงงานผ่านกลยุทธ์ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุหลักสูตรการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ MICE 101 เข้าในระบบการเรียนการสอน และปีนี้ยังได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ภายใต้วิชาการจัดงานอีเว้นท์ หรือ Event 101 เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่เข้มข้นในวิชาการจัดงานอีเว้นท์โดยเฉพาะ ซึ่งจะถูกบรรจุไว้ในสถาบันอุดมศึกษากว่า 60 แห่ง และอาชีวศึกษา 47 แห่งทั่วประเทศ

นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย  ผอ. ทีเส็บ (ที่ 7 จากขวา) และ นิชาภา ยศวีร์ ผอ.ฝ่ายพัฒนา ศักยภาพ อุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ  (ที่ 6 จาก  ซ้าย) ร่วมถ่ายภาพกับน้องๆ นักศึกษาจาก  ม.สงขลานครินทร์

และด้วยความที่อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ประกอบไปด้วยธุรกิจต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม งานสัมมนา งานจัดแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งต้องใช้บุคลากร และอาชีพที่หลากหลาย ท้าทาย สร้างสรรค์ จึงทำให้คนรุ่นใหม่สนใจที่จะเข้ามาอยู่ในสายงานอาชีพเหล่านี้มากขึ้น โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ทีเส็บ ได้จัดงานเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์ หรือ MICE Academy & Career Day ครั้งที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้คนในวงการเหล่านี้และนิสิต นักศึกษา ที่สนใจมารวมตัวกัน

นิปุญ - ปลา

นิปุญ - นายนิปุญ ลมุลศรี นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยว (MICE management ) ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “ปกติเป็นคนชอบคิดอะไรแปลกใหม่ สนุกกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ช่วงมัธยมปลายเป็นเด็กกิจกรรมมาตลอด เมื่อเข้าระดับอุดมศึกษาเลือกเรียนสาขานี้เพราะเป็นสาขาใหม่ที่น่าค้นหา และเชื่อว่าจะมีอะไรให้เราได้แสดงความสามารถอีกมากซึ่งก็ไม่ผิดหวัง เพราะทำให้ได้รับประสบการณ์มากมาย ช่วยเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับไมซ์มากขึ้น ระหว่างเรียนนั้นมีโอกาสได้ฝึกการจัดงานอีเว้นท์จริงๆ อาทิ งาน Coffee Tea and Bakery Fair งาน Young and inspiration by เถ้าแก่น้อย งานอบรมออกาไนซ์เซอร์ของภาคใต้ และงาน Summer bitter sweet 2016 – 2017 ขณะเดียวกันยังเป็น MIEC GEN รุ่นแรกที่เดินทางไปญี่ปุ่นกับทีเส็บ ในโครงการ MICE Economic Exchange Fukuoka Thailand เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดงานอีเว้นท์ที่ญี่ปุ่น การจัดอีเว้นท์ในโรงแรม และการจัดงานในศูนย์ประชุม ขณะนี้ใฝ่ฝันที่จะเข้าสู่สายงานอาชีพไมซ์ทางด้านครีเอทีฟ ซึ่งกำลังจะเพิ่มทักษะทางภาษาให้มีภาษาที่ 4 นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเกาหลีที่มีความถนัดอยู่แล้ว”

ด้าน ปลา - นางสาวสุกัญญา ชุมคง นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE management ) ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “การเรียนในสาขาไมซ์นั้น เราไม่ได้เรียนเพียงแค่ทฤษฎีแต่จะมีภาคปฏิบัติรวมอยู่ด้วย ทางมหาวิทยาลัยมีศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชย์สมบัติครบ 60 พรรษา ซึ่งมีการจัดงานอยู่บ่อยครั้งทำให้นักศึกษาได้ลงภาคสนาม ลงมือปฏิบัติจริง ได้มีการวางแผน แบ่งฝ่ายในการเตรียมจัดงาน ทั้งงานของหน่วยงานภายในและหน่วยงานจากภายนอกที่เข้ามาจัด หรือในรายวิชา Incentive การจัดการท่องเที่ยวเอง ก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ติดต่อประสานงานกับสถานที่ การจัดหาที่พัก การจัดหาในด้านการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยส่วนตัวรู้สึกว่าธุรกิจ “ไมซ์” เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก ไม่ได้ครอบคลุมแค่เรื่องการจัดประชุมสัมมนา แต่รวมถึงการจัดนิทรรศการ และการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เมื่อเรียนจบแล้วเชื่อว่าจะสามารถทำงานในหลายๆ ภาคส่วน ใฝ่ฝันว่าจบมาแล้วนั้นอยากทำงานในบริษัทผู้จัดงานอีเว้นท์หรือออกาไนเซอร์เพราะต้องการนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากที่สุด

ในแต่ละปียังมีบัณฑิตที่จบการศึกษาด้านไมซ์ยังอยู่เพียงไม่มาก ทั้งที่มีตลาดแรงงานและอาชีพรองรับอยู่จำนวนไม่น้อย การเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับน้องๆ ที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ ท้าทาย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และต้องการจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการเป็นผู้ขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้เติบโตต่อไปได้ในอนาคต

- ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : suppaluck.51@gmail.com

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน