นายไบรอัน เชสกี้ ผู้ร่วมก่อตั้ง ซีอีโอ และผู้อำนวยการชุมชนของ Airbnb ได้ส่งจดหมายถึงเจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ (โฮสต์) เพื่อแจ้งถึงการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และรายงานความคืบหน้าของนโยบายการผ่อนปรนเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่ประกาศไปก่อนหน้า โดยมีใจความสำคัญดังนี้

โดยทาง Airbnb จัดเตรียมเงิน 250 ล้านดอลล่าร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือเจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการจองอันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 เมื่อนักเดินทางได้ทำการยกเลิกการจองที่พักและเอ็กซ์พีเรียนซ์ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม อันมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 Airbnb จะชดเชยค่าธรรมเนียมการยกเลิกให้กับโฮสต์ 25% จากจำนวนเงินที่โฮสต์ จะได้รับในการยกเลิกการจองตามปกติ

ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีผลครอบคลุมทุกการยกเลิกที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวและจะเริ่มจ่ายเงินให้กับโฮสต์ในเดือนเมษายนนี้ สำหรับนักเดินทางที่ทำการจองก่อนหรือในวันที่ 14 มีนาคม 2563 ยังคงสามารถทำการยกเลิกและจะได้รับเงินคืนตามอัตราปกติหรือสามารถเลือกรับเครดิตการเดินทางเทียบเท่ากับเงินที่จ่ายไปในการจอง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ airbnb.com/250msupport

พร้อมกันนี้ทาง Airbnb ได้จัดตั้งกองทุน10 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อบรรเทาทุกข์ซูเปอร์โฮสต์ ซึ่งกองทุนนี้ก่อตั้งเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับเจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ดีเด่น หรือ ซูเปอร์โฮสต์ ผู้ซึ่งให้เช่าที่พักและต้องการความช่วยเหลือในการจ่ายค่าเช่าหรือเงินกู้ รวมถึง ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์มาเป็นเวลานาน โดยทีมงานของ Airbnb ได้จัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นจากการร่วมบริจาคเงินของพวกเขาเอง รวมทั้งสิ้น 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หลังจากนั้นทางผู้ร่วมก่อตั้ง Airbnb ได้ร่วมนำเงินมาร่วมสมทบทุนในกองทุนดังกล่าวอีก 9 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งซูเปอร์โฮสต์สามารถลงชื่อเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือมูลค่า 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐจากกองทุนดังกล่าวโดยไม่ต้องจ่ายคืน ได้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
airbnb.com/superhostrelief

อีกทั้งทาง Airbnb ได้เปิดโอกาสให้นักเดินทางได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโฮสต์ โดยหลังจากที่นักเดินทางทั่วโลกให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับนโยบายช่วยเหลือของ Airbnb พร้อมทั้งแสดงความสนใจในการช่วยเหลือโฮสต์ด้านการเงิน ดังนั้นทาง Airbnb จึงได้เพิ่มช่องทางให้นักเดินทางสามารถมีส่งข้อความให้กำลังใจพร้อมกับเงินที่ต้องการช่วยเหลือไปถึงโฮสต์ที่เคยได้เคยใช้บริการ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการช่องทางดังกล่าวในเดือนเมษายนนี้

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบว่านโยบายการผ่อนปรนเนื่องจากเหตุสุดวิสัยครอบคลุมการจองลักษณะใดบ้าง สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าศูนย์ช่วยเหลือ หรือหากต้องการติดตามความคืบหน้าของ Airbnb ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด สามารถติดตามได้ที่ห้องข่าว Airbnb