ประชาชนที่เดินทางมาเพื่อ เข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช ถ่ายรูปกับดอกไม่จากจิตอาสาที่ร่วมกันจัดวาง บริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง บริเวณประตูเทวาภิรมย์

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน