วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะผู้นำศาสนา ยุคใหม่” สำนักจุฬาราชมนตรี ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับ