นายชวน กล่าวถึงกรณีที่ รัฐบาลอาจตัดงบ ประมาณของแต่ละกระทรวง-บวง-กรม ร้อยละ 10 ไว้ที่งบกลางเพื่อแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 ว่า เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลที่จะตัดสินใจ ดำเนินการ เพราะถือว่า สภาฯให้ความเห็นชอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปแล้ว จึงเป็นอำนาจของรัฐบาลที่จะดำเนินการ ซึ่งการจะนำงบประมาณร้อยละ 10 ไปใช้ก็สามารถทำได้ ถือเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณ โดยไม่จำเป็นต้องออกเป็นกฎหมายเพิ่มเติม เว้นแต่ จะกู้เงิน หรือขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม จึงต้องออกเป็นกฎหมาย

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน