หลังจากเกิดสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลก ทำให้หลายบริษัทมีนโยบายเวิร์ค ฟอร์ม โฮม หรือการทำงานที่บ้าน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ไม่ว่าเป็นแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือชอฟต์แวร์ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกไปถึงการจัดประชุมในองค์กรและระหว่างองค์กรด้วยเช่นกัน

ซึ่งในช่วงการระบาดของโควิด-19 นี้ ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ จึงได้เตรียมพัฒนามาตรการการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการประชุมออนไลน์แบบเสมือนจริง (Virtual Meeting) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเริ่มนำร่องการใช้งานด้วยการประชุมออนไลน์ในประเทศ ทั้งในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลการจัดประชุม หรือข้อมูลอื่นๆ ในช่วงวิกฤตดังกล่าวทั่วประเทศไทย

สำหรับเครื่องมือออนไลน์ที่จะทำให้การทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากการนั่งทำงานร่วมกัน ทางทีเส็บ ได้นำแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือชอฟต์แวร์ ที่มีความจำเป็น และสำคัญในแต่ละด้านมาใช้อย่างมีศักยภาพ ทั้งในเรื่องการประชุมสัมมนา รวบรวมข้อมูล แชร์ไอเดีย การพรีเซ็นต์งาน การแชร์เอกสารส่งมอบงาน ซึ่งนำมาใช้ผ่านออนไลน์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ขณะที่ในส่วนกลุ่มลูกค้าแต่ละประเทศ ที่นิยมมาจัดงานด้านไมซ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพราะเวลานี้ในแต่ละประเทศทั่วโลกจะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับโควิด-19 ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแตกต่างกันไป ซึ่งทางทีเส็บก็จะนำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ที่นำมาใช้ในครั้งนี้ โดยคาดว่ามาตรการการสื่อสารที่จัดทำขึ้นนี้ สามารถนำมาใช้ได้ทันทีหลังจากผ่านการประชุมของคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บในสัปดาห์นี้