เมื่อเวลา 15.20 น.วันที่ 29 เม.ย.60 ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้อำนาจตามมาตรา 44ย้ายผู้ว่าแม่ฮ่องสอน หลังจากถูกกล่าวหาว่าซื้อประเวณีเด็กว่า การจะย้ายข้าราชการออกจากพื้นที่ สามารถใช้กฎหมายปกติได้ แต่กระบวนการจะมีความซับซ้อนและใช้เวลา แต่กรณีการย้ายข้าราชการนั้นได้ออกมาตรา 44รองรับไว้รองรับแล้ว ดังนั้นเมื่อมีความจำเป็นก็จะสามารถออกคำสั่งได้ทันที โดยเป็นการอาศัยอำนาจนายกรัฐมนตรีในการออกคำสั่ง ส่วนควรจะใช้คำสั่งดังกล่าวกับผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอนหรือไม่นั้น จะต้องรอดูการรายงานจากส่วนกลางก่อน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการรายงานเข้ามา ทราบว่ายังอยู่ในระหว่างตรวจสอบ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความจำเป็นต้องโยกย้ายเพื่อประโยชน์การสอบสวนก็สามารถเสนอเรื่องเข้ามาได้ ทั้งนี้ เชื่อว่าภายใน2 วันนี้จะมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย