"ประมวล"ชี้ รบ.ให้ข่าวเรือดำน้ำทำสังคมสับสนสอนมวย รบ.จี้ แจงข้อมูลตรงไปตรงมา เชื่อ คนไทยรับได้

วันที่ 29 เม.ย.60 นายประมวล เอมเปีย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหม สั่วการให้กองทัพเรือเร่งชี้ แจงกรณีการจัดซื้อเรือดำน้ำขั้ นหยวน คลาสของจีนว่า เท่าที่ติดตามกรณีนี้ ครั้งแรกระบุว่าตั้งงบฯผูกพั น10ปี จะซื้อ3 ลำ รวมวงเงิน36,000 ล้านบาท เฉลี่ยลำละ12,000 ล้านบาท พอถูกต้านหนักเข้าก็บอกว่าซื้อ 2แถม1 ล่าสุดมีมติครม. ให้ซื้อ1ลำราคา13,500 ล้าน แล้วมาบอกว่า ถ้ารัฐบาลหน้าไม่เห็นด้วยก็ สามารถยกเลิกมติครม. ไม่ต้องซื้ออีก2ลำที่เหลือก็ได้ ยิ่งพูดยิ่งเข้าตัว ฟังทะแม่งๆ ในเมื่อเป็นงบฯของกองทัพเรือที่ มียุทธศาสตร์วางไว้เพื่อการรั กษาผลประโยชน์ทางทะเล ก็ควรซื้อให้ ครบตามจำนวนความจำเป็นที่ต้ องใช้งาน ทีกระทรวงอื่นใช้งบฯเป็นแสนล้ านบาทในโครงการต่างๆจึงไม่ แปลกอะไรที่จะใช้งบฯสะสมของ ทร.มาจัดซื้อเรือดำน้ำเพื่อดู แลความมั่นคงและดูแลทรั พยากรของประเทศไทย และไม่มีชาติ ใดในโลกซื้อเรือดำน้ำแค่ลำเดียว เพราะเมื่อถึงคราวจำเป็นใช้ปกป้ องชาติ เรือลำเดียว ทำอะไรไม่ได้ แต่ตนสงสัยว่า ทำไมถึงซื้อแพงกว่าราคาเฉลี่ ยกว่าที่ตั้งไว้ แม้เป็นงบฯของ ทร. ก็ต้องชี้แจงสังคม เพราะคนในรัฐบาลนี้พูดกลับไป กลับมาจรสังคมสับสนหมดแล้ว

นายประมวล กล่าวต่อว่า แม้จะอ้างว่าเรื่องนี้เป็ นเอกสารชั้นความลับเกี่ยวกั บกองทัพ แต่การชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็ นของกองทัพไทยที่จะต้องมีเรื อดำน้ำไว้ประจำการเพื่อเป็ นการถ่วงดุลอำนาจในภูมิภาคอาเซี ยนถือว่าพอฟังขึ้น และไม่เข้าใจว่าเหตุใดรั ฐบาลทหารจึงต้องแอบอนุมัติ แบบเงียบ

ทั้งที่มีเจตนาที่จะซื้อไว้ นานแล้วตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ ามาบริหาร เหตุผลและความจำเป็นในการต้ องมีเรือดำน้ำไว้ใช้ปกป้องทรั พยากรทางทะเลของไทยจำเป็นต้องรี บชี้แจงให้คนไทยทั้งชาติได้เข้ าใจ เพื่อไม่ให้ถูกบางฝ่ายที่ คอยฉวยโอกาสดิสเครดิตรัฐบาลนี้ นำไปขยายผลทางการเมือง ทั้งที่รู้ว่าเป็นเป้าล่อเป้ าใหญ่ จึงควรแถลงให้ชัดเจนเป็ นทางการเพื่อยุติ การขยายผลนำไปบิดเบือน เช่น สาเหตุที่ ซื้อจากจีน นอกจากราคาถูกกว่าของชาติอื่ นๆในเรือดำน้ำระดับเดียวกันแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่ งขึ้นเปรียบเสมือนไทยซื้อเรือจี นลำเดียวแต่จะมีพันธมิตรชาติ ใหญ่อย่างจีนที่มีกองเรื อรบและศักยภาพที่สามารถให้ ความช่วยเหลือไทยอีกหลายด้าน ในฐานะชาติมหาอำนาจทั้ งทางทหารและเศรษฐกิจ จึงขอให้คนมนรัฐบาลออกมาชี้ แจงเอง จะดีกว่าโยงกลองให้ ทร. ชี้แจง ดีกว่าการอุบเงียบทำเป็นคลื่ นกระทบฝั่ง เชื่อว่าสังคมไทยจะรับได้กั บเหตุและผล ในเรื่องการปกป้อง รักษาผลประโยชน์ โดยรวมของประเทศชาติ เนื่องจากต้องยังซื้อเพิ่มอีก2 ลำในอนาคตข้างหน้า ไม่ใช่พลิกลิ้นหลบกระแสตรวจสอบ ถ้าทำถูกต้องไม่มีผลประโยชน์ ใดก็ไม่ต้องกลัว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน