ดร.วิชัย พยัคฆโส
payackso@gmail.com

หลังจากปล่อยให้โควิด-19 คุกคามมาพอสมควร รัฐบาลทนไม่ได้กับอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้น เกรงว่าจะลุกลามใหญ่โตเหมือนอิตาลี ในขณะที่ผู้คนยังไม่ยอมกักตัวอยู่ในบ้านตามรัฐบาลร้องขอ จึงตัดสินใจที่จะใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะเริ่มประกาศใช้วันที่ 26 มี.ค. 63 หลังจากให้ประชาชนเตรียมตัว 2 วัน โดยเป็นมาตรการเชิงห้าม ให้ และควรทำควบคู่กันไป ซึ่งคงต้องประชุมกันทุกวัน พร้อมกับมีประกาศของหัวข้อใหญ่ๆ เช่น

1.ห้ามมิให้บุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน

3.ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลาย ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร

4.ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะหรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทาง

5.ห้ามการใช้อาคารหรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใดๆ

6.ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือแรงงานอิสระและแรงงานจากการปิดสถานที่ 26 ประเภท ซึ่งมิได้อยู่ในมาตรา 33 หรืออยู่ในประกันสังคม ซึ่งจะมีมาตรการต่างหากออกมาต่างหาก โดยกำหนดช่วยเหลือและเยียวยาแรงงานอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รวม 8 มาตรการ

- จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้คนละ 5,000 บาท/เดือน 3 เดือน เม.ย.-พ.ค.-มิ.ย. ซึ่งดีเกินคาดหมาย

- มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมากๆจากดอกเบี้ย 0.01% /เดือน ในวงเงิน 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ไม่มีหลักประกัน

- มีเงินกู้ 50,000 บาท/คน สำหรับผู้ที่ใช้หลักประกัน โดยมีดอกเบี้ย 0.35% /เดือน

- มีเงินกู้รายละ 3 ล้านบาท สำหรับกิจการท่องเที่ยวที่เป็นนิติบุคคล

- นอกจากนี้ยังมีมาตรการขยายวงเงินการผ่อนชำระเงินกู้ ขยายเวลาการจ่ายภาษีประจำปี และมาตรการเงินกู้ และ ภาษีอื่นๆอีกหลายมาตรการ

จะเห็นว่านอกจากรัฐบาลจะคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า น้ำประปา ลดค่าไฟฟ้า น้ำประปา ในมาตรการแรกๆ แล้วยังมีสวัสดิการช่วยเหลือแรงงานอิสระที่ว่างงานอีกมาก ถือได้ว่าครอบคลุมการใช้ชีวิตประจำวันในขณะที่ถูกเลิกจ้าง หรือปิดงานได้พอสมควร โดยไม่คำนึงถึงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะติดลบ 0.53%

คงต้องรอดูมาตรการของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินว่าจะมามาตรการใดออกมา นอกเหนือจาก 16 ข้อ ขอเพียงแต่ประชาชนต้องอยู่ในบ้านจนกว่าเหตุการณ์จะเป็นปกติ เพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้เพียง 30 เม.ย. 63 เป็นเวลา 1 เดือนก่อน หากเหตุการณ์ปลอดภัย รัฐบาลจะขอยกเลิก หรือใช้ต่อหากเหตุการณ์ยังไม่ปกติ

รัฐบาลได้คลอดมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติไปแล้ว หวังว่าคงได้ช่วยต่อลมหายใจกันไปได้บ้าง ไม่ถึงกับไส้แห้งเสียทีเดียว ขอเพียงแต่ช่วยกันอยู่ในบ้าน ประคับประคองมิให้เชื้อแพร่กระจายไปมากกว่านี้อีก ก็พอจะทำให้ประเทศไทยรอดจากโควิด-19 ไปได้