วันที่ 29 มีนาคม 2563 พี่น้องประชาชนในจังหวัดหวัดอ่างทองทั่ง 7 อำเภอ ที่สัญจรภายในจังหวัดอ่างทองต่างพากันสวมหน้ากากอนามัย ทั้งจังหวัดเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19 ซึ่งปัจจุบันจังหวัดอ่างทองยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ โดยทางนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายอำเภอทั่ง 7 อำเภอ ได้วางมาตรการอย่างเข้มงวด และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองได้สวมหน้ากากอนามัยกันทุกคน เมื่อออกจากบ้าน ทั้งการไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาด ซึ่งวันนี้เห็นได้ชัดเจนว่า พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พากันสวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้าน ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 อีกทั้งตลาดทุกแห่งต่างให้ความร่วมมือตั้งจุดคัดกรองทางเข้าตลาดอบ่างเคร่งครัด ถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่ให้เข้าตลาด แต่ทางตลาดก็มีการเตรียมหน้ากากอนามัยไว้แจกเป็นบางส่วน ซึ่งถือว่าจังหวัดอ่างทองได้มีมาตรการที่เข้มข้นตามนโยบายของทางรัฐบาล และตามประกาศของจังหวัดอ่างทองอย่างเคร่งครัด ส่วนปูที่ไม่ให้ความร่วมมือ ทางจังหวัดก็จะมีมาตรการเด็ดขาดต่อไป

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ถึงวันที่28มีนาคม จังหวัดอ่างทอง เป็นจังหวัดหนึ่งใน22จังหวัดที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แม้จะถูกล้อมรอบจากจังหวัดใกล้เคียงจนเป็นเหมือนไข่แดงก็ตาม จังหวัดอ่างทองจะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทองที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างเข้มแข็งด้วยการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างดียิ่ง และต่อจากนี้พี่น้องชาวอ่างทองมารวมพลังร่วมกันต่อต้าน Covid-19(โคโรนา 2019)กันทั้งจังหวัดร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ถ้าจำเป็นจะออกนอกบ้าน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป้องกันรักษาระยะห่าง2เมตรในการติดต่อสื่อสารกันฯ

นอกจากนี้นายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง ส่งไลน์ ถึงฝ่ายปกครอง ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำ อปท. ทั้งจังหวัด เพื่อขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันสอดส่องและเฝ้าระวัง จนทำให้ จ.อ่างทอง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุว่า ...

"ถึงวันที่ 28 มีนาคม จังหวัดอ่างทอง เป็นจังหวัดหนึ่งใน 22 จังหวัด ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แม้จะถูกล้อมรอบจากจังหวัดใกล้เคียงจนเป็นเหมือนไข่แดงก็ตาม จังหวัดอ่างทองจะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทองที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างเข้มแข็งด้วยการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างดียิ่ง และต่อจากนี้พี่น้องชาวอ่างทองมารวมพลังร่วมกันต่อต้าน covid-19(โคโรน่า2019)กันทั้งจังหวัด ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ถ้าจำเป็นจะออกนอกบ้าน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป้องกัน และรักษาระยะห่าง 2 เมตร ในการติดต่อสื่อสารกันฯ"

นายเรวัต กล่าวอีกว่า ต้องขอบคุณคน จังหวัดอ่างทอง ทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างดีจนยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ส่วนคนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีมากกว่า 2,000 คน มอบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. รีเช็ค และให้กักตัวเอง อยู่กับบ้าน 14 วัน หากจะเดินทางไปไหนต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกเวลา และมีระบบติดตามตัวด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน