ศอ.บต. ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นกระจายในพื้นที่ จชต. เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานแก้ปัญหา โรค covid-19

วันนี้ (27 มีนาคม 2563) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีรับ – มอบ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล สถานีอนามัย และจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในช่วงที่ต้องปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค covid-19 ในพื้นที่ โดยอุปกรณ์ที่มีการรับมอบในวันนี้ ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 2,000 ลิตร หน้ากากทางการแพทย์ แบ่งเป็น Surgicakl Mask จำนวน 1,200 ชิ้น FFP 2 จำนวน 1,500 ชิ้น เจลล้างมือ 150,000 มิลลิเมตร เครื่องวัดไข้ จำนวน 15 เครื่อง และถุงมือยางการแพทย์ จำนวน 4,500 คู่ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางแพทย์ที่จำเป็น

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ได้ดำเนินการประสานไปทุกภาคส่วนในการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงานเบื้องต้น อาทิ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะมีการสนับสนุนหน้ากากอนามัยกว่า 5 แสนชิ้น กระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ฆ่าเชื้อจำนวน 3,000 ลิตร และสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา จะมีการสนับสนุนหน้ากากอนามัยและเครื่องวัดไข้ รวมทั้งการบริจาคจากองค์กรเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ประชาชนทั่วไปอีกจำนวนมาก ซึ่งทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โรค covid-19 ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งในพื้นที่ ไม่สามารถหาอุปกรณ์ในการดูแลตนเองเบื้องต้นได้ โดยจะมีพิธีส่งมอบภายหลังจากนี้ไป