แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) รวมใจต้านภัยแล้งช่วยเหลือประชาชนไม่มีน้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง

พิษณุโลก : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)มอบหมายให้นางกัญญารัตน์ ทองสุข หมวดทางหลวงวังทอง ได้ช่วยเหลือประชาชนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ให้การสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนปริมาณน้ำที่ให้การสนับสนุน จำนวน 6,000 ลิตร

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) สำนักงานทางหลวงพิษณุโลกที่ 5 กรมทางหลวง มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักร ยานพาหนะ และ วัสดุอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชม. และ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จะคลี่คลาย

โดยประชาชนผู้เดือนร้อน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่หมวดทางหลวงพื้นที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) กรมทางหลวง 999 หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ : 055 - 312390– 1 แฟกซ์ : 055-312390 –1อีเมล์ :doh0470@doh.go.th.

กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน