การรถไฟฯเตรียมหยุดวิ่งให้บริการสายเหนือ-อีสาน-ใต้ รวม 22 ขบวน ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้ หลังพบยอดผู้โดยสารหาย 50% ผลกระทบโควิด-19

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการ ผู้ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรวดเร็ว โดยภายหลังที่ฝ่ายบริการโดยสารพิจารณาแล้ว การรถไฟฯจึงเตรียมประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสิ้น 22 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยให้ผู้โดยสารรับคืนเงินค่าตั๋วได้เต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องมีการเดินรถที่ได้ประกาศงดเดินไปแล้วนั้น ให้อำนาจผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร รฟท.เป็นผู้พิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

สำหรับสาเหตุที่การรถไฟฯ งดเดินขบวนรถดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผนวกกับจากการตรวจสอบการสถิติการเดินทางในช่วง มี.ค.63 พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารยกเลิกการเดินทางเป็นจำนวนมาก มีจำนวนผู้โดยสารในแต่ละขบวนเฉลี่ยประมาณ 50% เนื่องจากผู้โดยสารอาจเกิดความกังวลและต้องการลดความเสี่ยจากการติดเชื้อไวรัสฯ นอกจากนี้ในส่วนของการสำรองตั๋วโดยสารล่วงหน้า เม.ย.63 พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารสำรองตั๋วโดยสารลดลงและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการขอยกเลิกและคืนเงินค่าตั๋วโดยสารอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากด้วย

โดยขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ 22 ขบวนที่การรถไฟฯ เตรียมหยุดเดินรถนั้นประกอบด้วย สายเหนือ ยกเลิก 6 ขบวนได้แก่ ขบวน 3/4 กรุงเทพ-สวรรคโลก-กรุงเทพ (สามารถใช้ขบวน 7/8 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ),ขบวน 13/14 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ(โดยพ่วงรถชั้นดีไปกับขบวน 51/52 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ) และขบวน 105/106 กรุงเทพ-ศิลาอาสน์-กรุงเทพ (สามารถใช้ขบวน 107/108 กรุงเทพ-เด่นชัย-กรุงเทพ)

ขณะที่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเลิก 6 ขบวน ได้แก่ ขบวน 23/24 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ (โดยเพิ่มรถชั้นดีไปกับขบวน 67/68 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ),ขบวน 25/26 กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ(โดยเพิ่มรถชั้นดีไปกับขบวน 133/134 กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ),ขบวน 136 อุบลราชธานี-กรุงเทพ (สามารถใช้ขบวน 146 อุบลราชธานี-กรุงเทพ),ขบวน 145 กรุงเทพ-อุบลราชธานี (สามารถใช้ขบวน 139 กรุงเทพ-อุบลราชธานี)

ในส่วนของสายใต้ ยกเลิก 10 ขบวนได้แก่ ขบวน 31/32 กรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ (โดยเพิ่มชั้นดีไปกับขบวน 37/38 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ),ขบวน 39 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี,ขบวน 44 สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ,ขบวน 41/42 กรุงเทพ-ยะลา-กรุงเทพ(โดยเพิ่มรถชั้นดีไปกับขบวน 169/170 กรุงเทพ-ยะลา-กรุงเทพ),ขบวน 83/84 กรุงเทพ-ตรัง-กรุงเทพ (โดยเพิ่มรถชั้นดีไปกับขบวน 167/168 กรุงเทพ-กันตัง-กรุงเทพ), ขบวน 173/174 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ (โดยพ่วงรถชั้น 3 ไปกับขบวน 85/86 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ และเพิ่มจุดจอดตามการเดินรถของขบวน 173/174)

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน