กองทุนการออมแห่งชาติหรือ กอช.แนะสมาชิก กอช.ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63)โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มี.ค.63 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน “www.เราไม่ทิ้งกัน.com”

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.เปิดเผยว่า จากมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา(COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 นั้น สมาชิก กอช.ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มี.ค.63 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน “www.เราไม่ทิ้งกัน.com”

ทั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือของตนเอง เพื่อระบบจะได้แจ้งผลการลงทะเบียนและสิทธิตามมาตรการให้ผู้ลงทะเบียนผ่านทางข้อความ SMS ในส่วนของการรับเงินเยียวยาจะสามารถรับได้ 2 ช่องทางได้แก่ ช่องทางแรก ผ่านบัญชีธนาคารที่มีชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อและนามสกุลที่นำมาลงทะเบียน หรือ ช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63)

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน