รศ.

สุวินัย ภรณวลัย

อดีตอาจารย์ประจำคณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Suvinai Pornavalai ระบุว่า...

(1) กลุ่มประเทศผู้ป่วยวันละห้าพันถึงหมื่นกว่าคน
.
สหรัฐ เป็นประเทศที่มีผู้ป่วย COVID19 มากที่สุดแล้ว คือมีผู้ป่วยใหม่เมื่อวาน 13,966 ราย รวมมีผู้ป่วยทั้งหมด 82,179 ราย
ตายเมื่อวานเพิ่มขึ้น 150 ราย รวมตายแล้ว 1,177 ราย
.
เยอรมันนี ตายเพิ่มขึ้น 56 ราย รวมตายแล้ว 262 ราย เมื่อวานมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 6,323 ราย รวมมีผู้ป่วยแล้ว 43,646 ราย
.
อิตาลี เมื่อวานตายเพิ่มขึ้น 712 ราย รวมตายแล้ว 8,215 ราย พบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น 6,203 ราย รวมมีผู้ป่วยแล้ว 80,589 ราย
.
สเปน เป็นประเทศที่อุบัติการณ์ของโรคเร็วมากอีกประเทศหนึ่ง เมื่อวานมีตายเพิ่มขึ้น 718 ราย รวมตายแล้ว 4,365 ราย มีผู้ป่วยใหม่เมื่อวาน 8,271 ราย รวมมีผู้ป่วยแล้ว 57,786 ราย
.
********
(2) กลุ่มประเทศมีผู้ป่วยวันละร้อยถึงสองร้อยกว่าคน
.
เกาหลีใต้ เมื่อวานมีผู้ป่วยตายเพิ่มขึ้น 5 ราย รวมตายแล้ว 131 ราย เมื่อวานมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 104 ราย รวมมีผู้ป่วยแล้ว 9,241 ราย
.
ไทย มีผู้ป่วยตายรวม 4 ราย พบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น 111 รายเมื่อวานรวมมีผู้ป่วย 1,045 ราย
.
มาเลเซีย ตาย 3 รายเมื่อวาน รวมตายแล้ว 23 ราย พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 235 ราย รวมมีผู้ป่วยแล้ว 2,031 ราย
.
อินโดนีเซีย เมื่อวานตายเพิ่ม 20 ราย รวมตายแล้ว 78 ราย เมื่อวานมีผู้ป่วยใหม่ 103 ราย รวมมีผู้ป่วยแล้ว 893 ราย