ก.แรงงาน เชิญชวนประชาชน ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ฝึกอาชีพผ่านออนไลน์ จัดกว่า 10 อาชีพ อยู่ที่ไหนก็ฝึกได้

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 รัฐบาลได้ออกมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย ทำงานจากที่บ้าน ส่งผลให้ประชาชนหรือกำลังแรงงานมีเวลาในการศึกษาหาความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือของตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ปัจจุบันประชาชนมักจะหาแหล่งความรู้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและสื่อออนไลน์ต่างๆ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงใช้การฝึกอาชีพผ่านออนไลน์เป็นแนวทางขับเคลื่อนการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ตามนโยบายของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน ที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการมากยิ่งขึ้น

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าฝึกได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ www.dsd.go.th คลิกเลือก “ฝึกทักษะออนไลน์” (Online Training) มีสาขาอาชีพให้เลือกครอบคลุมทั้งด้านงานช่างและงานบริการ อาทิ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ การตรวจซ่อมโน้ตบุ๊กและไมโครคอมพิวเตอร์ ช่างขับรถยก ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างพ่นสีรถยนต์ การประกอบอาหาร และอาชีพอิสระ นอกจากนี้ยังมีบริการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ซึ่งจะถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

“การฝึกอบรมผ่านออนไลน์ในครั้งนี้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ประชาชนที่ต้องพักอาศัยอยู่ในที่พัก ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะตนเอง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้ได้ไม่จำกัดเวลา สามารถเข้าฝึกอบรมได้ทุกหลักสูตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0-2245-4035”

กองทุนประกันวินาศภัย