อบต.วังเหนือ จ.บุรีรัมย์ ห่วงใยประชาชนในพื้นที่ ถวายหน้ากากผ้าพระสงฆ์ แจกชนิดแบบปูพรมให้ชาวบ้าน ส่วนราชการฟรี เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจังหวัดบุรีรัมย์ พบมีผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว 5 ราย

วันที่ 26 มี.ค.63 นายสัญญา ชาญวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ วงศ์เมือง รองปลัด อบต. นางวัชนันท์ เพชรกล้า ประธาน อสม. อำเภอบ้านด่าน และนายสาคร รักสมัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านโสน ต.วังเหนือ ได้นำหน้ากากผ้า เพื่อทดแทนหน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น ถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร 2 วัด มอบให้กับผู้ด้อยโอกาส ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ ต.วังเหนือ ฟรี ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัย และยังได้มอบให้อำเภอบ้านด่าน สถานีตำรวจภูธรบ้านด่าน โรงพยาบาลบ้านด่าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลัดปุ๊ก เพื่อนำไปสวมใส่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19

หลังจากพนักงาน ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มสตรีจิตอาสา และประชาชน ช่วยกันตัดเย็บทำหน้ากากผ้า เนื่องจากปัจจุบันพบว่าหน้ากากอนามัยจัดหาซื้อยากขึ้น เพราะมีความต้องการใช้จำนวนมาก ซึ่งขณะนี้จังหวัดบุรีรัมย์ พบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 จำนวน 5 ราย เป็นชาวต่างชาติ 2 ราย และชาวไทย 3 ราย

นายสัญญา ชาญวิเศษ นายก อบต.วังเหนือ กล่าวว่า ทาง อบต.วังเหนือ เป็นห่วงสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มสตรีจิตอาสา และประชาชน ช่วยกันตัดเย็บทำหน้ากากผ้า ถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แจกจ่ายฟรี ให้กับส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลวังเหนือ และอำเภอบ้านด่าน เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคดังกล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance