ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการและสถานที่ราชการที่ต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดยโสธร ที่ออกโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธรตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยจุดแรกได้ลงพื้นที่ร้านคลังยา ตรวจการจำหน่ายหน้ากากอนามัย,เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยกำกับไม่ให้ขึ้นราคา ไม่กักตุนสินค้า ขายในราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยทางร้านได้มีมาตรการในการเข้าซื้อยาที่ร้านโดยมีการวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเข้าซื้อของภายในร้านได้ทีละ 5 คน

จากนั้นได้ไปตรวจติดตามการดำเนินการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองยโสธร เพื่อดูแนวทางการปฏิบัติเพื่อทำการคัดกรองผู้โดยสาร โดยทางสถานีขนส่งได้มีการการวัดอุณหภูมิร่างการผู้โดยสารและบริการเจลล้างมือให้ผู้โดยสารบริเวณจุดตรวจคัดกรองผู้โดยสาร นอกจากนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ได้มีมาตรการตรวจสภาพรถโดยสารพร้อมด้วยการคัดกรองคนขับรถ,พนักงานประจำรถ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ทำการคัดกรองผู้โดยสารก่อนขึ้นรถ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ การดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรคไวรัสติดต่อโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 พร้อมได้กำชับเจ้าหน้าที่ต้องมีการคัดกรองคนขับรถ พนักงานประจำรถ ตลอดทั้งผู้โดยสารทั้งขาไปและขากลับตลอดเวลาที่มีการพักรถมีผู้โดยสารขึ้นลงรถ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน