เมื่อวันที่ 26มี.ค.63. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะประกอบด้วยนายพิเชษฐ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี นายอำเภอบ้านหมี่ และหัวหน้าส่วนราชการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานตัดเย็บหน้ากาก อนามัยแบบผ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคาและได้เป็นประธานในการเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและคัดกรองโรคไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและจากจังหวัดต่างๆที่จะกลับมาที่ตำบลพุคา อีกทั้งได้เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) หมู่ที่ 1 บ้านหนองเกวียนหัก ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา บรรยายสรุปสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ของตำบลพุคาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,พนักงานส่วนตำบลฯลพุคา ร่วมด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน