วันที่ 26 มี.ค.63 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นำทีมคณะผู้บริหารและส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดชลบุรีทุกคน จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning ปล่อยแถวทำความสะอาดตั้งแต่บริเวณหน้า อบจ.ชลบุรี ภายในสำนักงาน อบจ.ชลบุรี รวมไปถึงบริเวณด้านหน้าที่ทำการของศูนย์ราชการต่างๆที่อยู่ใกล้เคียง

เนื่องจากขณะนี้ จังหวัดชลบุรีกำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติไวรัสCOVID-19 ที่กำลังระบาด และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่พนักงาน และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เเละป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเบื้องต้น

สำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ที่อบจ.ชลบุรีใช้ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ ส่วนในพื้นที่อื่นๆทางด้านนายกวิทยา คุณปลื้ม จะนำทีมกระจายกำลังลงไปพ่นฆ่าเชื้อ ตามสถานที่ที่มีผู้คนอาศัยให้ทั่วถึงต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance