วันที่ 26 มี.ค.ที่สภ.ธัญบุรี พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.ธัญบุรี กล่าวเปิดว่าสภ.ธัญบุรี ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาเชื้อไวรัส โควิท 19 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 ที่ผ่านมาร่วมกับข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้ารับฟังคำแนะนำจากตัวแทนเอกชน


เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติ/ประโยชน์ของน้ำยา และวิธีการปฏิบัติหลังฉีดพ่นน้ำยาได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยา เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ ความมั่นใจ และคลายความวิตกกังวล ให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และข้าราชการตำรวจ

พ.ต.อ.วิวัฒน์ กล่าวว่า การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิท 19 ได้ดำเนินการตามที่ พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ได้ประสานภาคเอกชน จัดหาน้ำยา BIO ( ใช้สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส โควิท 19 )

พร้อมบุคลากร มาดำเนินการฉีดพ่นในพื้นของสถานีตำรวจในสังกัด ที่ทำการ ห้องปฏิบัติงานทุกห้อง ห้องบริการประชาชน และบ้านพักข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตามนโยบายของรัฐบาล และ ตำรวจภูธร ภ.1.ดังกล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance