เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 มี.ค.63 ที่ห้องประชุม โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เทศบาลตำบลเดิด ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 นอกจากนั้นแล้วยังแนะนำให้ผู้นำท้องที่ดูแลประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อป้องกันการเชื้อไวรัสโควิด-19

นายวิจิตร ทองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลเดิดได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธรมาให้ความรู้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ในการคอยเฝ้าระวังดูแลประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเพื่อกลับมาบ้านของตนเองซึ่งขณะนี้ก็เดินทางกลับมาถึงบ้านกันบ้างแล้วจึงมาให้ความรู้ผู้นำท้องที่ในข้อปฏิบัติระหว่างพักสังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน และให้ปฏิบัติในขณะอยู่ที่บ้านคือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจวัดอุณภูมิด้วยตนเองวันละ 2 ครั้ง พร้อมรายงานให้เจ้าหน้าที่ทุกวัน ห้ามเยี่ยมญาติห้ามทำกิจกรรมกับผู้อื่น ห้ามบ้วนเสมหะลงบนพื้น ปิดฝาชักโครกทุกครั้งหลังใช้ งดรับประทานอาหารร่วมกับผุ้อื่นเป้นต้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้นำท้องที่ทุกคนเข้าใจและถือปฏิบัติทุกหมู่บ้านจึงได้อบรมทำความเข้าใจในห้ความรู้ในครั้งนี้เพื่อจะป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ได้อย่างปลอดภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน