หมู่บ้านชนเผ่าชาติพันธุ์ 3อำเภอสายใต้ จ.แม่ฮ่องสอน ทยอยปิดหมู่บ้านป้องกัน โควิด-19 ระบาด กว่า 15 หมู่บ้าน พร้อมจัดเวรยามห้ามบุคลภายนอกเข้าหมู่บ้านเพื่อป้องกันโรค แม่ฮ่องสอนยังไร้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 หมู่บ้านชนเผ่าชาติพันธุ์หลายหมู่บ้านประกาศปิดหมู่บ้านฉุกเฉินเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะได้มีการทำพิธีกรรม เกร๊าะหญี ปิดหมู่บ้าน คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า ซึ่งมีพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านและในพื้นที่ใกล้เคียง ทยอยเดินทางกลับมาจาก กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ทำให้เกิดความกังวล ความหวาดกลัว หวาดระแวง เนื่องจากไม่รู้ว่าใครบ้างที่มีเชื้อฯติดกลับมาบ้านด้วย ขณะที่หลายหมู่บ้านบนดอย กว่า 15 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ได้ทำการปิดหมู่บ้านไปแล้วและยังไม่มีกำหนดเปิดหรือจนกว่าการแพร่ระบาดของโรคจะควบคุมได้

ที่หมู่บ้านห้วยหนองหวาย หมู่ที่ 10 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการ จัดเวรยาม ตลอด 24 ชั่วโมง ห้ามบุคคลภายนอกเข้า - ออก หมู่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ไข้หวัดโควิด19 ที่กำลังขยายตัวแพร่ระบาดอย่างน่าวิตกในขณะนี้ ชาวบ้านบ้านห้วยหนองหวาย ได้ประชุมและมีมติทำการปิดหมู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคระบาด ห้ามบุคคลภายนอก เข้า- ออก รวมทั้งหน่วยงานราชการทุกหน่วย และหากมีญาติมาจากต่างจังหวัด จะให้กักตัวภายในบ้านห้ามออกจากบ้าน โดยเด็ดขาดภายใน 14 วัน เริ่มตั้งวันนี้ เป็นต้นไป
ด้านนายพงษ์พิพัฒน์ เบญจมาศ รองนายก อบต.แม่สามแลบ เผยว่า การปิดบ้าน ป้องเมือง เป็นอีกหนึ่งมาตรการตามหลักความเชื่อในสังคมพหุวัฒนธรรม ชาวบ้านเชื้อสายชนเผ่ากะเหรี่ยง ในหลายพื้นที่ได้ทำพิธีปิดหมู่บ้าน หรือชุมชน ตามความเชื่อของบรรพชน ชนเผ่าปาเก่อญอ ซึ่งเป็นพิธีดั้งเดิมที่สืบทอดมายาวนานเมื่อยามบ้านเมืองเกิดวิกฤตโรคร้าย โรคภัยไข้เจ็บ เพศภัยอันตราย ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นมากนักในปัจจุบัน เพราะไม่ได้ทำการทั่วไป หรือตามประเพณีประจำปีแต่อย่างใด เป็นพิธีเฉพาะเรื่องเท่านั้น เป็นการเพื่อปัดเป่าสิ่งมิดีมิร้าย โรคภัยไข้เจ็บ ภัยอันตรายต่างๆ เป็นการขอบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าป่าเจ้าเขา จงปกปักคุ้มครอง ให้ผู้คนในหมู่บ้านอยู่รอดปลอดภัย ซึ่งใน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย ปิดเกือบครบทุกหมู่บ้าน หากผู้ใดจะเข้าพื้นที่ชุมชน หรือในหมู่บ้าน ขอให้เช็คเส้นทางทุกครั้งก่อนเดินทาง เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินทางเข้าออก จึงขอความร่วมมือและถือปฏิบัติตามกฏความเชื่อของหมู่บ้านโดยทั่วกัน

ส่วนในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ล่าสุดมี 12 หมู่บ้านที่ทำการปิดหมู่บ้านไม่ให้บุคคลเข้าออก สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดที่ติดเชื้อ โควิด แต่อย่างใด แต่ยังมีการเฝ้าระวังและ ป้องกันสกรีนตรวจสอบผู้โดยสารที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลายหมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปิดหมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคแล้วหลายแห่ง ทั้งนี้ การปิดหมู่บ้านในช่วงนี้เป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรง และมีการแพร่ระบาดในวงกว้างทั่วโลก ยากต่อการป้องกันและควบคุม และเป็นที่กังวลของคนทั่วไป การปิดหมู่บ้านถือว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการบำบัดทางจิตใจ ลดความวิตกกังวล เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ในสถานการณ์ที่ต้องร่วมกันฝ่าวิกฤตอีกทางหนึ่ง

ทศพล / แม่ฮ่องสอน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน