วันที่ 26 มี.ค.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล มีผลบังคับใช้แล้ว อยากจะให้ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือปฎิบัติตามประกาศของ ศอฉ.อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประสบความสำเร็จโดยเร็วที่สุด ในสถานการณ์เช่นนี้ อยากจะเรียกร้องมายังพี่น้องประชาชนโปรดให้ความร่วมมือกับ ศอฉ.ด้วยการพักผ่อน หรือทำงานอยู่ที่บ้าน ส่วนนักการเมือง ก็อยากจะขอความร่วมมือพักการใช้ฝีปากในการตอบโต้กันไปมาโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆต่อมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด-19 แต่ถ้าเป็นความเห็น หรือข้อเสนอในลักษณะสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา หรือเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ก็สามารถทำได้ตามปกติ ส่วนการแสดงความเห็นในทางการเมือง ลักษณะเสียดสี เหน็บแนม เย้ยหยัน หรือโจมตีกัน ก็ไม่ควรจะมีในสถานการณ์ของบ้านเมืองเช่นนี้

"ส่วนตัวพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ ศอฉ. อย่างเต็มที่ งดเว้นที่จะแสดงความเห็นทางการเมือง,งดเว้นที่จะเดินทางไปที่ผู้คนจำนวนมาก งดเว้นการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง,งดเว้นการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนชั่วคราว ถ้าคนไทยทุกคนเคร่งครัดต่อตัวเองและผู้อื่น ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19จะหยุดชะงักในทันที ขอให้ทุกฝ่ายได้ตระหนัก แต่อย่าตื่นตระหนก ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ขอให้มีความเชื่อมั่นว่าเราคนไทยจะต้องก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดีกันทุกคน" นายเทพไทกล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย