ในวันที่ 26 มี.ค. 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กำชับให้ผู้ประกอบการเรือด่วนเจ้าพระยา ดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID - 19 ดังนี้

1 .ให้จัดที่นั่ง สำหรับผู้ โดยสารโดย ให้มี ระยะห่าง 1 เมตร (SOCAIL DISTANCEING)

2. ให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนขึ้นเรือ 100 %

ทั้งนี้โดยกรมเจ้าท่าได้กำชับให้ ผู้ประกอบการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 1)อย่างเคร่งครัด

ทางท่าเรือสาทรก็ได้มีมาตรการเข้มข้นลูกค้าที่มาใช้บริการต้องผ่านจุดตรวจวัดอุณหภูมิแล้วล้างเจลล้างมือใส่ผ้าปิดปากให้เรียบร้อยส่วนลูกค้าที่อุณหภูมิเกิน 37.5 ก็จะให้ลูกค้านั่งรอที่พักที่ท่าเรือจดีไว้ให้เพื่อให้อุณหภูมิลดลงเผื่อบางคนเดินมาแดดร้อนอุณหภูมิสูงเลยต้องให้นั่งพักก่อนแล้วก็มาตรวจอุณหภูมิใหม่

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน